Template:amo

Veç kësaj, mund të ketë zgjerime Firefox-i nga palë të treta, që mund t'ju ndihmojnë. Për më tepër të dhëna rreth kërkimit dhe instalimit të zgjerimeve, shihni Personalizimi i Firefox-it përmes shtesash.

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Besnik. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.