Template:adddevices

 1. Te pjesa Llogari Firefox Sync, klikoni mbi Shtoni një Pajisje dhe do të hapet një dritare Shtoni Pajisje.
  Figura "Shtoni Pajisje Win1" nuk ekziston.Figura "Shtoni Pajisje Mac1" nuk ekziston.Figura "Shtoni Pajisje Lin1" nuk ekziston.

 2. Jepni kodin te dritarja Shtoni Pajisje, ashtu si shfaqet te pajisja juaj e dytë. Mandej klikoni PasuesVazhdo.
  Figura "Shtoni Pajisje Win2" nuk ekziston.Figura "Shtoni Pajisje Mac2" nuk ekziston.Figura "Shtoni Pajisje Lin2" nuk ekziston.
 3. Kur kodi të jetë pranuar, do të shihni te Firefox-i një mesazh U lidh Pajisje dhe pajisja juaj do të fillojë menjëherë të njëkohësohet. Klikoni PërfundojeDone që të mbyllet dritarja e rregullimit dhe të shkoni prapa te paneli i Sync-ut.
  Figura "Shtoni Pajisje Win3" nuk ekziston.Figura "Shtoni Pajisje Mac3" nuk ekziston.Figura "Shtoni Pajisje Lin3" nuk ekziston.
 1. Klikoni mbi butonin Kreu (ose shtypni about:home te shtylla e vendeve) që të hapet kreu parazgjedhje i Firefox-it.
 2. Në fund të kreut, klikoni mbi lidhjen Çiftoni një Pajisje dhe do të hapet dritarja e Rregullimit të Firefox Sync-ut.
  Add Device - Win 1 Add Device - Mac 1 Add Device - Lin 1
 3. Jepni kodin prej dymbëdhjetë shenjash të prodhuar te pajisja juaj tjetër dhe klikoni PasuesiVazhdo.
  Add Device - Win 2 Add Device - Mac 2 Add Device - Lin 2
 4. Kur kodi të jetë pranuar, do të shihni një mesazh Pajisja u Lidh dhe pajisja juaj do të fillojë menjëherë të kryejë njëkohësimin. Klikoni PërfundojeU bë që të mbyllet dritarja e rregullimit.
 1. Klikoni mbi butonin Kreu (ose shtypni about:home te shtylla e vendeve) që të hapet kreu parazgjedhje i Firefox-it.
 2. Në fund të kreut, klikoni mbi lidhjen Sync që të hapet dritarja e rregullimeve të Sync-ut.
  Home Page Sync Button - Win Home Page Sync Button - Mac Home Page Sync Button - Lin
 3. Mandej klikoni lidhjen Çiftoni një pajisje dhe do të hapet dritarja e Rregullimit të Firefox Sync-ut.
  Pair a device - Win Pair a device - Mac Pair a device - Lin
 4. Jepni kodin prej dymbëdhjetë shenjash të prodhuar te pajisja juaj tjetër dhe klikoni PasuesiVazhdo.
  Add Device - Win 2 Add Device - Mac 2 Add Device - Lin 2
 5. Kur kodi të jetë pranuar, do të shihni një mesazh Pajisja u Lidh dhe pajisja juaj do të fillojë menjëherë të kryejë njëkohësimin. Klikoni PërfundojeU bë që të mbyllet dritarja e rregullimit.
Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Besnik. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.