Skeda të Fiksuara - mbajini sajtet tuaj të parapëlqyer hapur dhe vetëm një klikim larg

Skedat e Fiksuara ju lejojnë të mbani përherë hapur aplikacionet tuaja të parapëlqyera web, të tilla si Facebook, Gmail dhe Twitter, hapur dhe një klikim larg jush. Skedat e Fiksuara janë të vogla, nuk mbyllen dot aksidentalisht dhe hapen vetvetiu, kur nisni Firefox-in. Ky artikull merret me veçoritë e Skedave të Fiksuara dhe do t’ju tregojë si t’i përdorni ato.

==Pse do të duhej të përdorja Skeda të Fiksuara? Interneti sot është plot sajte web që më tepër i përdorim si programe, se sa si faqe statike. Sajte popullorë, si Facebook dhe Gmail janë shembuj të tillë – përdoren për të kryer punë (ose për të shmangur kryerjen e një veprimi), përditësojnë vetveten dhe ju njoftojnë kur kanë ndryshime. Skedat e Fiksuara ju lejojnë ta fiksoni një sajt web të tillë në anën e majtë të Shtyllës së Skedave, që ta keni gjithmonë hapur e të gatshëm.

App Tab exampleApp Tab example Mac
Pin tab 29 - WinPin tab 29 - MacPin tab 29 - Lin

Si ta krijoj një Skedë të Fiksuar?

Rruga më e lehtë për të parë se sa të dobishme janë Skedat e Fiksuara, është të krijohet një e tillë.

 • DjathtasklikoniControl-klikoni mbi skedën që doni ta fiksoni dhe prej menusë përzgjidhni Fiksoje Skedën.


Provojeni: Provoni të shndërroni një nga sajtet tuaj të parapëlqyer web (email, radio internet, rrjete shoqërorë) në një Skedë të Fiksuar. Janë të kollajta për t’u krijuar dhe super të dobishme.

Si ta heq një Skedë të Fiksuar?

Kthimi i një Skede të Fiksuar në një skedë të zakonshme është i thjeshtë.

 • DjathtasklikoniControl-klikoni mbi Skedën e Fiksuar dhe përzgjidhni prej menusë zërin Çfiksoje Skedën.

Nga ndryshojnë Skedat e Fiksuara nga skedat normale?

 • Skedat e Fiksuara janë të vockla – shfaqin vetëm ikonën e sajtit, jo titullin e tij – dhe gjenden në anën e majtë të Shtyllës së Skedave.
 • Skedat e Fiksuara nuk kanë buton mbylljeje, kështu që nuk mund t’i mbyllni aksidentalisht.
  • Mundeni t’i mbyllni duke djathtasklikuarControl-klikuar mbi to dhe duke përzgjedhur prej menusë zërin Mbylle Skedën.
 • Skedat e Fiksuara ju njoftojnë me një theksim në ngjyrë blu, kur ka ndryshime në to.
  • Nëse e keni bërë, për shembull, Gmail-n një Skedë të Fiksuar, dhe jeni duke përdorur një skedë tjetër, skeda juaj e Gmail-it do të ndriçojë, kur të merret një email i ri.
 • Krejt Skedat e Fiksuara që keni caktuar, do të hapen si Skeda të Fiksuara, kur të rinisni Firefox-in.
 • Lidhjet për te të tjerë sajte web hapen në skeda të reja, e kështu Skeda juaj e Fiksuar nuk preket.
  • Mjaft aplikacione web, fjala vjen Facebook-u, e bëjnë tashmë këtë, por një Skedë e Fiksuar do ta bëjë këtë edhe kur sajti web nuk është regulluar për të bërë një gjë të tillë.

Skedat e Fiksuara në Grupe Skedash

Grupe Skedash (e njohur edhe si Panorama) janë një rrugë e bukur për të sistemuar dhe grupuar skedat tuaja. Te dritarja e Grupeve të Skedave, Skedat tuaja të Fiksuara përfaqësohen nga ikona e sajtit, në të djathtë të secilit Grup Skede.

Kam probleme

Skedat e Aplikacioneve ju lejojnë të mbani përherë hapur aplikacionet tuaja të parapëlqyera web, të tilla si Facebook, Gmail dhe Twitter, hapur dhe një klikim larg jush. Skedat e Aplikacioneve janë të vogla, nuk mbyllen dot aksidentalisht dhe hapen vetvetiu, kur nisni Firefox-in. Ky artikull merret me veçoritë e Skedave të Aplikacioneve dhe do t’ju tregojë si t’i përdorni ato.

Shënim: Në versionin më të ri të Firefox-it, Skedat e Aplikacioneve quhen Skeda të Fiksuara.

==Pse do të duhej të përdorja Skeda Aplikacionesh? Interneti sot është plot sajte web që më tepër i përdorim si programe, se sa si faqe statike. Sajte popullorë, si Facebook dhe Gmail janë shembuj të tillë – përdoren për të kryer punë (ose për të shmangur kryerjen e një veprimi), përditësojnë vetveten dhe ju njoftojnë kur kanë ndryshime. Skedat e Aplikacioneve ju lejojnë ta fiksoni një sajt web të tillë në anën e majtë të Shtyllës së Skedave, që ta keni gjithmonë hapur e të gatshëm. App Tab example

Si ta krijoj një Skedë Aplikacionesh?

Rruga më e lehtë për të parë se sa të dobishme janë Skedat e Aplikacioneve, është të krijohet një e tillë.

 1. DjathtasklikoniControl-klikoni mbi skedën që doni ta shndërroni në një Skedë Aplikacionesh dhe prej menusë përzgjidhni Fiksoje si Skedë Aplikacioni.


Provojeni: Provoni të shndërroni një nga sajtet tuaj të parapëlqyer web (email, radio internet, rrjete shoqërorë) në një Skedë Aplikacionesh. Janë të kollajta për t’u krijuar dhe super të dobishme.

Si ta heq një Skedë Aplikacionesh?

Kthimi i një Skede Aplikacionesh në një skedë të zakonshme është i thjeshtë.

 1. DjathtasklikoniControl-klikoni mbi Skedën e Aplikacionit dhe përzgjidhni prej menusë zërin Çfiksoje Skedën.

Nga ndryshojnë Skedat e Aplikacioneve nga skedat normale?

 • Skedat e Aplikacioneve janë të vockla – shfaqin vetëm ikonën e sajtit, jo titullin e tij – dhe gjenden në anën e majtë të Shtyllës së Skedave.
 • Skedat e Aplikacioneve nuk kanë buton mbylljeje, kështu që nuk mund t’i mbyllni aksidentalisht.
  • Mundeni t’i mbyllni duke djathtasklikuarControl-klikuar mbi to dhe duke përzgjedhur prej menusë zërin Mbylle Skedën.
 • Skedat e Aplikacioneve ju njoftojnë me një theksim në ngjyrë blu, kur ka ndryshime në to.
  • Nëse e keni bërë, për shembull, Gmail-n një Skedë Aplikacionesh, dhe jeni duke përdorur një skedë tjetër, skeda juaj e Gmail-it do të ndriçojë, kur të merret një email i ri.
 • Krejt Skedat e Aplikacioneve që keni caktuar do të hapen si Skeda Aplikacionesh kur të rinisni Firefox-in.
 • Lidhjet për te të tjerë sajte web hapen në skeda të reja, e kështu Skeda juaj e Aplikacioneve nuk preket.
  • Mjaft Aplikacione web, fjala vjen Facebook-u, e bëjnë tashmë këtë, por një Skedë Aplikacionesh do ta bëjë këtë edhe kur sajti web nuk është regulluar për të bërë një gjë të tillë.

Skedat e Aplikacioneve në Grupe Skedash

Grupe Skedash (e njohur edhe si Panorama) janë një rrugë e bukur për të sistemuar dhe grupuar skedat tuaja. Te dritarja e Grupeve të Skedave, Skedat tuaja të Aplikacioneve përfaqësohen nga ikona e sajtit, në të djathtë të secilit Grup Skede.

Kam probleme

 

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Në shkrimin e këtij artikulli ndihmuan këta persona të mirë:

Illustration of hands

Vullnetar

Shtoni dhe ndani me të tjerët ekspertizën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve dhe përmirësoni bazën tonë të dijeve.

Mësoni Më Tepër