Shfletim Privat -Shfletoni në web pa ruajtur të dhëna rreth sajteve që vizitoni

Teksa shfletoni në web, Firefox-i mban mend, për ju, shumë informacione - fjala vjen, sajtet që keni vizituar. Megjithatë, mund të qëllojë të mos doni që, njerëz të cilët mund të përdorin kompjuterin tuaj, të mund t'shohin këto informacione, bie fjala, kur po kërkoni të blini një dhuratë. Shfletimi Privat ju lejon të shfletoni në Internet pa u ruajtur ndonjë e dhënë rreth sajteve dhe faqeve që keni vizituar. Do t'ju tregojmë se si funksionon.

E rëndësishme: Shfletimi Privat nuk ju bën të paemër në Internet. Mundësuesi i shërbimit tuaj Internet, punëdhënësi, ose vetë sajtet, munden prapë të ndjekin cilat faqe vizitoni. Shfletimi Privat, po ashtu, nuk ju mbron nga regjistruesit e shtypjes së tasteve ose spyware që mund të jenë instaluar në kompjuterin tuaj.

Si ta hap një Dritare të re Private?

Ka dy mënyra për të hapur një Dritare të re Private.

Hapni një Dritare të re, të zbrazët, Private

 • Klikoni butonin e menusë New Fx Menu dhe mandej klikoni mbi Dritare e Re Private.
  private browsing - fx29 - winxp private browsing - fx29 - win8 private browsing - fx29 - mac private browsing - fx29 - linux
 • Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Kartelë dhe përzgjidhni Dritare e Re Private.
  fx20 new private window - file menu
  Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi butonin Firefox dhe përzgjidhni Dritare e Re Private.
  New Private Window Fx20 Win7
  Te shtylla e menuve, klikoni mbi menunë Kartelë dhe përzgjidhni Dritare e Re Private.

  New Private Window Fx20 Mac
  Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Kartelë dhe përzgjidhni Dritare e Re Private.
  New Private Window Fx20 Lin

Hapni një lidhje në Dritare të re Privat

 • DjathtasklikoniMbani të shtypur tastinCtrl ndërkohë që klikoni mbi cilëndo lidhje dhe, prej menusë së kontekstit, zgjidhni Hape Lidhjen në Dritare të Re Private.
  Link in Private Window Fx20 WinXP Link in Private Window Fx20 Win7 Link in Private Window Fx20 Mac Link in Private Window Fx20 Lin
E rëndësishme: Kur punoni nën mënyrën Shfletim Privat, titulli i dritares do të lexohet si (Shfletim Privat) dhe do të duket edhe një maskë Shfletim Privat, ngjyrë e purpur, nën butonin Mbylle. Mundeni të keni të hapura edhe dritare të tjera që nuk janë dritare Shfletimi Privat.Kur punoni nën mënyrën Shfletim Privat, butoni Firefox do të jetë i purpur. Mundeni të keni të hapura edhe dritare të tjera që nuk janë dritare Shfletimi Privat.Kur punoni nën mënyrën Shfletim Privat, titulli i dritares do të lexohet si (Shfletim Privat) i ndjekur nga një maskë Shfletim Privat, ngjyrë e purpur. Mundeni të keni të hapura edhe dritare të tjera që nuk janë dritare Shfletimi Privat.Kur punoni nën mënyrën Shfletim Privat, titulli i dritares do të lexohet si (Shfletim Privat) dhe do të duket edhe një një maskë Shfletim Privat, ngjyrë e purpur, nën menunë Kartelë. Mundeni të keni të hapura edhe dritare të tjera që nuk janë dritare Shfletimi Privat.

Normal - Private Fx20 WinXP Normal - Private Fx20 Win7 Normal - Private Fx20 Mac Normal - Private Fx20 Lin

Ndihmëz: Dritaret e Shfletimit Privat kanë një maskë të purpur në krye.
Mask - WinXP Mask - Win8 Mask - Mac Mask - Linux

Si ta aktivizoj Shfletimin Privat?

Që të filloni Shfletimin Privat:

 1. Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi butonin Firefox (menuja Mjete nën Windows XP) dhe përzgjidhni Nisni Shfletim Privat.Te shtylla e menuve, klikoni mbi menunë Mjete dhe përzgjidhni Nisni Shfletim Privat.Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Mjete dhe përzgjidhni Nisni Shfletim Privat.
  Private Browsing Win1


  Private Browsing Mac1

  Private Browsing Lin1
 2. Kur aktivizoni Shfletimin Privat, Firefox-i ju sinjalizon se do t'i ruajë dritaret dhe skedat e atëçastshme për pasi të përfundoni së përdoruri Shfletimin Privat. Klikoni Nisni Shfletim Privat që të vazhdohet.

  Private Browsing Win2


  Private Browsing Mac2

  Private Browsing Lin2
  • I vini shenjë kutizës ngjitur me "Mos e shfaq sërish këtë mesazh", nëse nuk doni që t'ju jepet ky sinjalizim, kur aktivizoni Shfletimin Privat.
 3. Shfaqet skena e të dhënave të Shfletimit Privat që t'ju ripohohet se jenin nën mënyrën Shfletim Privat. Private Browsing Win3 Private Browsing Mac3 Private Browsing Lin3

Kur shfletoni nën mënyrën Shfletim Privat, te dritarja e Firefox-it do të lexohet (Shfletim Privat)butoni Firefox do të jetë i purpur (nën Windows XP te titulli i dritares do të lexohet (Shfletim Privat)) gjatë sesionit tuaj.

Si ta çaktivizoj Shfletimin Privat?

Që ta përfundoni sesionin e Shfletimit Privat:

 1. Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi butonin Firefox (menuja Mjete nën Windows XP) dhe përzgjidhnit Ndale Shfletimin Privat.Te shtylla e menuve, klikoni mbi menunë Mjete dhe përzgjidhni Ndale Shfletimin Privat.Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Mjete dhe përzgjidhni Ndale Shfletimin Privat.
  Private Browsing Win4


  Private Browsing Mac4

  Private Browsing Lin4
 2. Do të shfaqen dritaret dhe skedat që po përdornit në kohën kur aktivizuat Shfletimin Privat, dhe mund ta përdorni Firefox-in normalisht. Te titulli i dritares së Firefox-it nuk do të lexohet më (Shfletim Privat)Butoni Firefox do të bëhet sërish ngjyrë portokalli (nën Windows XP te titulli i dritares së Firefox-it nuk do të lexohet më (Shfletim Privat)) kur Shfletimi Privat të jetë çaktivizuar.

Çfarë nuk ruhet gjatë Shfletimit Privat?

 • Faqet e vizituara: Nuk do të shtohet asnjë faqe te lista e sajteve te menuja e Historikut, te lista e historikut të dritares së Librarisë, ose te lista e adresave të Shtyllës së Mahnitshme.
 • Zëra formularësh dhe Shtylle Kërkimesh: Asgjë nga ç'jepni te kutitë për tekst nëpër faqe web ose te Shtylla e kërkimeve nuk do të ruhet për Vetëplotësim formularësh.
 • Fjalëkalime: Nuk do të ruhen fjalëkalime të rinj.
 • Zëra Liste Shkarkimesh: Pasi të dilni nga Shfletimi Privat, kartelat që shkarkuat më parë nuk do të shfaqen te Dritarja e Shkarkimeve.
 • Cookies: Cookies ruajnë të dhëna rreth sajteve web që vizitoni, të tilla si parapëlqimet tuaja brenda një sajti, gjendje hyrjeje, dhe të dhëna të përdorura nga shtojca të tilla si Adobe Flash. Cookie-t mund të përdoren gjithashtu nga palë të treta për t'ju gjurmuar nëpër sajte web. Për më tepër të dhëna rreth gjurmimit, shihni Si ta aktivizoj veçorinë Mos Më Gjurmo?
 • Lëndë Web Në Fshehtinë dhe Lëndë Web dhe të Dhëna Përdoruesi Për Jo Në Linjë: Nuk do të ruhen kartela të përkohshme Internet (kartela të ruajtura në fshehtinë) ose kartela që sajtet web i ruajnë për përdorim jo në linjë.
Shënim:
 • Faqerojtësit e rinj që krijoni, teksa përdorni Shfletimin Privat, do të ruhen.
 • Çfarëdo kartele që shkarkoni te kompjuteri juaj, teksa përdorni Shfletimin Privat, do të ruhet.

Mënyra të tjera për të kontrolluar se çfarë të dhënash ruan Firefox-i

 

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Në shkrimin e këtij artikulli ndihmuan këta persona të mirë:

Illustration of hands

Vullnetar

Shtoni dhe ndani me të tjerët ekspertizën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve dhe përmirësoni bazën tonë të dijeve.

Mësoni Më Tepër