Scan QR codes in Firefox for iOS

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

This article shows an upcoming version of Firefox for iOS, so yours might look different. Please update in a few weeks to get these features.

Firefox for iOS has a QR code reader to allow a user to load a webpage or search for words from a QR code. This article will show you how to scan a QR code.

  1. Tap the address bar. The QR code scanner button will show up on the right.
    qr code 10
  2. Firefox will open your phone camera for scanning QR codes after you grant it permission.
  3. Position the QR code so that it is aligned within the frame outlined by the four blue corners. Firefox will automatically scan the QR code once it detects proper alignment.
    • After scanning, if the QR code is a web address, the page will open.
    • If words instead of a web address show up after scanning, Firefox for iOS will search for those words using your default search engine.
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Tonnes, Michele Rodaro, Roland Tanglao, Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla