Replying to email on Firefox OS

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

  1. To open the email app, tap email .
  2. Open the email you want to reply to by tapping on it.
  3. At the bottom of the screen, tap reply to reply only to the sender or tap reply all to reply to all.
  4. Fill in the Subject, add or modify recipients in the To and cc/bcc fields, enter the text of your reply and then tap on Send. See Send and manage email for full details.

 

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Michele Rodaro, Roland Tanglao, scoobidiver, Andrew, Swarnava Sengupta, Amit Kumar Thakur. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.