Reorder tabs from tab view

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

To view and reorder your tabs:

  1. Tap the tab icon at the bottom of the screen.
    tab number 10
  2. Tap and hold on a tab.
  3. Drag each tab to your desired order.
    reorder tabs ios
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:soucet, Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla