Privacy panel - Remote content and cookie settings in Thunderbird

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

This article explains the settings available in the Privacy panel of the Thunderbird OptionsPreferencesSettings window.

tb52-privacy-win10 tb52-privacy-mac

Mail Content

  • Allow remote content in messages: Sometimes messages will load content remotely, like images. Unfortunately, it is common for spammers to use this method to verify that your address is valid. By default, Thunderbird does not load remote content, and provide a button to override it for each message. Select this setting if you want Thunderbird to display remote content on every message automatically. Click Exceptions to control which sites can load remote content automatically. For more information, see Remote Content in Messages.

Web Content

  • Remember websites and links I've visited: If selected, Thunderbird will change the color of links you have already visited.
  • Accept cookies from sites: If selected, Thunderbird will accept cookies from web content in messages you view. Click Exceptions to control whether some sites are not allowed to set cookies.
Accept third-party cookies:
  • Always: Thunderbird will always accept cookies from http://site2.com when you view a message with content from http://site1.com.
  • From Visited: If you have viewed a message with content from http://site2.com previously, Thunderbird will accept cookies from this site when you are viewing a message with content from http://site1.com, otherwise Thunderbird will not accept them.
  • Never: Thunderbird will never accept cookies from http://site2.com when you are viewing a message with content from http://site1.com.
Keep until:
  • they expire: If selected, Thunderbird will allow the sites you view a message with content from to specify how long Thunderbird should keep their cookies.
  • I close Thunderbird: If selected, your cookies will be deleted when you close Thunderbird.
  • ask me every time: If selected, Thunderbird will ask you how long to keep a cookie each time a site tries to set one. Click Show Cookies to display the Cookies window.
  • Tell sites that I do not want to be tracked: Most major websites track their visitors' behavior and then sell or provide that information to other companies. This information can be used to show ads, products or services specifically targeted to you. If selected, Thunderbird will tell every website view a message with content from, their advertisers, and content providers that you don't want your browsing behavior tracked.

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Në shkrimin e këtij artikulli ndihmuan këta persona të mirë:

Illustration of hands

Vullnetar

Shtoni dhe ndani me të tjerët ekspertizën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve dhe përmirësoni bazën tonë të dijeve.

Mësoni Më Tepër