PDF files are blank or cause an error message on Mac

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.
Note: This article only applies to Mac computers.

Adobe Reader installs the "Adobe Acrobat NPAPI Plug-in" for viewing PDF files inside your browser. If you use this plugin in Firefox, PDF files may be blank or you may see the message, Adobe Reader cannot show documents in this browser. We'll explain how to fix that.

In order to view PDF files again, follow these steps:

  1. Click the menu button new fx menu and select Preferences….
  2. Select the Applications panel.
  3. Type pdf into the search bar.
  4. For each content type listed, click on the drop-down menu in the Action column.
    Preferences - Applications - PDF. Storyboard pdf 57
  5. Change the selection to another action, such as Preview in Firefox or Use Preview.
  6. Close the Preferences window.
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:AliceWyman, Michele Rodaro, Michael Verdi, scoobidiver, John99, Swarnava Sengupta, ideato, Lan, Simon, Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla