Përditësoni Firefox-in me versionin më të ri

Firefox-i, si parazgjedhje, është rregulluar të përditësojë vetvetiu veten, por mund bëni kurdo një përditësim dorazi. Ja se si:

Shënim: Nëse Firefox-in po e përditësoni në punë, ju lutemi, sqarohuni me personelin TI të punës, nëse ndeshni probleme.

Shënim: Nëse përdorni versionin e Firefox-it të paketuar nga shpërndarja juaj Linux, lypset të prisni hedhjen në qarkullim te depoja e saj e paketave të një pakete të përditësuar. Ky artikull vlen vetëm nëse Firefox-in e keni instaluar dorazi (pa përdorur përgjegjësin e paketave të shpërndarjes suaj).
  1. Në krye të dritares së Firefox-it klokoni butonin Firefox, shkoni te menuja Ndihmë dhe përzgjidhni Rreth Firefox-it.Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Ndihmë dhe përzgjidhni Rreth Firefox-it.Klikoni mbi butonin e menusë New Fx Menu, klikoni mbi ndihmën Help-29 dhe përzgjidhni Rreth Firefox-it.Te shtylla e menusë klikoni mbi menunë Firefox dhe përzgjidhni Rreth Firefox-it.
  2. Do të hapet dritarja Rreth Firefox-it dhe Firefox-i do të fillojë të kontrollojë për përditësime dhe t'i shkarkojë ato vetvetiu.
    Update Win1 Fx14
  3. Kur përditësimet të jenë gati për instalim, klikoni mbi Rinisu që të PërditësoheshRinisni Firefox-in që të Përditësohet.
    Update Win2 Fx14Update Win2 Fx34
E rëndësishme: Nëse nuk filloi përditësimi, s’u plotësua ose pati ndonjë problem tjetër, ju lutemi shkarkoni dhe instaloni versionin më të ri të Firefox-it për sistemin dhe gjuhën tuaj, që nga mozilla.org (për udhëzime shihni Instaloni Firefox-in në WindowsInstall Firefox on LinuxHow to download and install Firefox on Mac).

Që të ndryshoni rregullimet lidhur me përditësimin, shihni paneli Të mëtejshme - Përdorshmëri, shfletim, rrjet, përditësime, dhe të tjera rregullime të thelluara në Firefox.

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Në shkrimin e këtij artikulli ndihmuan këta persona të mirë:

Illustration of hands

Vullnetar

Shtoni dhe ndani me të tjerët ekspertizën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve dhe përmirësoni bazën tonë të dijeve.

Mësoni Më Tepër