Navigation bar in Firefox for iOS

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

The navigation bar lets you navigate web pages quickly and easily, by placing the essential buttons at the bottom of the screen.

ios navigation bar 10

Where did the navigation bar go?

To give you more screen space, Firefox hides the navigation bar as you scroll down a page. To make the navigation bar visible again, scroll all the way to the top of the page:

Tip: Jump to any page in your tab history by tapping and holding on the Back or Forward button.
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Michele Rodaro, Roland Tanglao, Lan, Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla