JavaScript settings and preferences for interactive web pages

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

This article describes what JavaScript® is and how to allow or block it on certain websites.

What is JavaScript?

JavaScript is a standard programming language that can be included in web pages to provide functionality such as menus, sounds, and other interactive features. By default, Firefox enables the use of JavaScript and requires no additional installation.

Allow and block JavaScript on certain domains

JavaScript can be used to do things that some people don't like. For better control, you can install privacy extensions that let you disable JavaScript, such as:

  • NoScriptNoScript (5.1.7): allows JavaScript and other content to run only on websites of your choice.
  • Ghostery: allows you to block scripts from companies that you don't trust.
Note: Some websites use JavaScript for functions such as "on hover" drop-down menus, which may not work in Firefox on touch-screen computers. A solution is to disable the "HID-compliant touch screen" setting in Windows Device Manager (visit a Windows forum if you need more help); however, this solution will effectively change the touch screen into a plain screen while disabled.


JavaScript is a trademark or registered trademark of Oracle Corporation in the U.S. and other countries.

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Në shkrimin e këtij artikulli ndihmuan këta persona të mirë:

Illustration of hands

Vullnetar

Shtoni dhe ndani me të tjerët ekspertizën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve dhe përmirësoni bazën tonë të dijeve.

Mësoni Më Tepër