How do I copy and paste text on Android?

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Firefox for Android lets you easily copy and paste text directly from a web page. This article will show you how it's done.

 1. Long-tap a word to select it on a web page.
 2. Drag the set of bounding handles to include the amount of text you want to copy.
  select text android
 3. When you've highlighted your desired text, tap on the copy icon on the toolbar at the top of the screen:
  copy android
 4. Tap on the field where you want to paste the text. This can be the URL bar or any text field.
 5. Tap the paste icon on the toolbar.
  paste android

Your copied text will appear in the field.

To use the latest version of this feature, make sure to use Android 6 or higher.

Firefox for Android lets you easily copy and paste text directly from a web page. This article will show you how it's done.

 1. Long-tap a word to select it on a web page.
 2. Drag the set of bounding handles to highlight all the text you want to copy.
 3. Tap Copy on the toolbar that appears.
 4. Tap and hold on the field where you want to paste the text until a toolbar appears. This can be the URL bar or any text field.
 5. Tap Paste on the toolbar.

Your copied text will appear in the field.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, mluna, user917725, Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.