How to access the Firefox Marketplace

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

Askush nuk e ka përkthyer ende këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni që të mbarojë kjo punë!

Accessing the Marketplace from an Android Device

In order to run the Firefox Marketplace you need to have the latest version of Firefox for Android.

Launch Firefox and navigate to the Firefox Marketplace site (https://marketplace.firefox.com/)

Alternatively, you can follow these steps after launching Firefox to access the Firefox Marketplace:

  1. Press the Menu button of your phone.
  2. Select "Apps."
  3. Tap the top right icon.Share this article: http://mzl.la/131BiAY

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Verdi, scoobidiver, feer56, Ibai, Swarnava, iNerd, tjovanovic. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.