Hide Images in Firefox for iOS

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Firefox for iOS has a mode where it hides images if you have a slow connection or want to avoid using a lot of data.

How to Hide or Show Images

  1. Tap the menu button at the bottom of the screen (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
    menu button ios 10


    (You might need to scroll all the way to the top of the page for the menu button to appear).
  2. Here you can Hide or Show Images:
    • To hide images, tap the Hide Images icon to hide images and not load them in the future. (You might need to swipe to the next panel first.)
    • To display images, tap the Show Images icon to show images and load them in the future. (You might need to swipe to the next panel first.)
Don't see a menu button? You might be on an older version of Firefox. Please update to the latest version through the App Store.
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Michele Rodaro, Roland Tanglao, Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla