Forum Response - Search Hijacker

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

It sounds like you have a third party program that has taken over your search engine, home page, and/or the default new tab page. Fortunately, this can be remedied easily:

  1. Click the menu button fx57menu and choose Add-ons.
  2. In the Add-ons Manager tab, select the Extensions panel.
  3. Select the toolbar you wish to remove.
  4. Click the Remove button.
  5. Click "Restart now" if it pops up. Your tabs will be saved and restored after the restart.

For further information, please read Remove a toolbar that has taken over your Firefox search or home page.

Did this fix the problem? Please let us know!

// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Tonnes, Michele Rodaro, Michael Verdi, Andrew, Nathan2055, ideato, Ashickur Rahman, Tyler Downer, Wesley Branton, kobe, pollti, guigs. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla