Firefox release notes - What's New and Known Issues

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

For a summary of new features and known issues in the latest versions of Firefox, Firefox for Android and Firefox for iOS, see:

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: AliceWyman, Chris Ilias, Michael Verdi, ideato, Dyvik Chenna, matinnabi. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.