Firefox menu icon is missing on Android - how to access the menu

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Some Android devices have a menu button built directly into the device. In these cases, Firefox for Android hides its own menu icon android menu . You can still access the Firefox menu by tapping on the device's menu button:

android menu hardware

Where can I find the hardware menu button?

The hardware menu button is typically located at the bottom of the device, next to the home, search and navigation buttons. The button varies in appearance but may look similar to one of the menu buttons below.

hardware menu button 3
hardware menu 1
hardware 2
If your device does not have a hardware menu button, tap and hold on any of the available buttons to bring up the Firefox menu.
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Joni, kurosu. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla