Firefox has ended support for Windows XP and Vista

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Firefox version 52.9.0esr was the last supported release for Windows XP and Windows Vista. No further security updates will be provided for those systems.

Note: You won't be able to sign in to Mozilla Support using Firefox version 52.9.0esr or older. Either use a different device or see Get community support - Additional resources for other support options.

Why has Firefox ended support for Windows XP and Vista users?

Firefox was one of the last browsers to offer any support for Windows XP and Vista. Microsoft itself ended support for Windows XP in 2014 and support for Windows Vista in 2017. Unsupported operating systems receive no security updates, have known exploits, and can be dangerous to use, which makes it difficult to maintain Firefox on those versions.

Will switching to a different browser keep me protected?

Unfortunately not. Most browsers (such as Google Chrome and Microsoft Internet Explorer) have already ended support for Windows XP and Windows Vista.

Can I still browse safely with Firefox on Windows XP and Vista?

Unfortunately not. At this point support for version 52 of the Firefox Extended Support Release (ESR) has ended. Unsupported browsers receive no security updates, have known exploits, and can be dangerous to use.

How can I get the newest features of Firefox?

If you want to keep your Firefox up to date, with all the latest features and updates, you'll need to upgrade your computer's operating system.

  • Upgrade to a Windows version that Microsoft still supports, such as Windows 8.1 or 10. Learn more here. Windows versions that are not supported by Microsoft are unreliable and unsafe to use, which also makes it difficult to maintain Firefox on those versions.
  • (Advanced): Switch to a Linux-based operating system. The vast majority of Linux distributions come with Firefox as the default browser. Please see the support websites for the version of Linux that you're interested in.

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Në shkrimin e këtij artikulli ndihmuan këta persona të mirë:

Illustration of hands

Vullnetar

Shtoni dhe ndani me të tjerët ekspertizën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve dhe përmirësoni bazën tonë të dijeve.

Mësoni Më Tepër