Collections in Firefox

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

The Firefox for Android app allows you to group and organize tabs into any grouping you want (for example, shopping, news, travel, etc). You can create and name your own "Collections" and add pages to them as you browse.

You can use collections to group together similar searches, sites and tabs for quick access later.

Creating a new collection

 1. Open the page you want to add to the collection.
 2. Tap the menu button.

  Fenix79Menu
 3. Tap Save to collection.
 4. If you don't have any collections yet, give the new collection a name and confirm.
  If you already have collections, tap Add new collection, give it a name and confirm.

The collection will display within the Collections section on the Home screen.

Adding a tab to an existing collection

 1. Open the page you want to add to the collection.
 2. Tap the menu button.

  Fenix79Menu
 3. Tap Save to collection.
 4. Tap the collection where you want to add the tab.

Select and add multiple tabs to a collection

 1. Tap the number next to the address bar to view your open tabs.
  FenixViewTabs
 2. Tap the three-dot menu button in the tabs tray.
 3. Tap Save to collection.
 4. Tap the tabs you want to save.
  selecttabs
 5. Tap Save at the top right.
 6. If you don't have any collections yet, give the new collection a name and tap OK.
  If you already have collections, either tap an existing collection or tap Add new collection, give it a name and tap OK.

Renaming collections

 1. In the Collections section on the Home screen, tap the collection you want to rename.
 2. Tap the three dots to the right of the collection.
 3. Tap Rename collection.
 4. Enter a new name in the text field and confirm.

The collection will display in the Collections section with the new name.

Sharing collections

 1. In the Collections section on the Home screen, tap the collection you want to share.
 2. Tap the share icon FxPreview-share-icon that displays next to the collection.
 3. Tap an app from the list of apps that displays.

Removing items from collections

 1. In the Collections section on the Home screen, tap a collection to show its tabs.
 2. Tap the X to the right of a tab to remove it from the collection.

Deleting collections

 1. In the Collections section on the Home screen, tap the collection you want to delete.
 2. Tap the three dots to the right of the collection.
 3. Tap Delete collection.
 4. Tap DELETE from the confirmation pop-up that displays.

Creating new collections

To create new collections:

 1. Open a new tab by tapping the + icon in the Open Tabs section on the Home screen.
 2. Enter a keyword or URL in the address bar.
 3. Tap the three dots at the bottom of the screen.
 4. Tap Save to Collection.
 5. Tap Add new collection.
  Skip this step and proceed to the next step if this is your first time creating a collection since the Add new collection button will not display.
 6. Enter a name for the new collection in the text field that displays.
 7. Tap Done from your virtual keyword.

The collection now displays within the Collections section on the Home screen.

Adding tabs to existing collections

To add tabs to an existing collection from the Home screen:

 1. Tap the Save to collection button in the Open tabs section on the Home screen.
 2. Tap any of the checkboxes for the corresponding tabs that you want to add to the existing collection or tap Select All to add all the tabs.
 3. Tap SAVE.

To add new tabs to an existing collection from the Select collection screen:

 1. Open a new tab by tapping the + icon in the Open Tabs section on the Home screen.
 2. Enter a keyword or URL in the address bar.
 3. Tap the three dots at the bottom of the screen.
 4. Tap Save to Collection.
 5. Tap an existing collection.

Renaming collections

To rename your collection:

 1. Tap the three dots to the right of the collection that needs to be renamed in the Collections section on the Home screen.
 2. Tap Rename collection.
 3. Enter a new name in the text field that displays.
 4. Tap Done from your virtual keyword.

The collection now displays within the Collections section with the new name.

Sharing collections

 1. Tap the share icon FxPreview-share-icon that displays next to the collection that needs to be shared in the Collections section on the Home screen.
 2. Tap an app from the list of apps that displays.

Removing items from collections

To remove items from your collection, tap the x to the right of the tab in the Collections section on the Home screen.

Deleting collections

 1. Tap the three dots to the right of the collection that needs to be deleted in the Collections section on the Home screen.
 2. Tap Delete collection.
 3. Tap DELETE from the confirmation pop-up that displays.

See also

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Në shkrimin e këtij artikulli ndihmuan këta persona të mirë:

Illustration of hands

Vullnetar

Shtoni dhe ndani me të tjerët ekspertizën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve dhe përmirësoni bazën tonë të dijeve.

Mësoni Më Tepër