Clearing cookies, private data, history, and settings in Firefox for Android

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Firefox for Android provides a basic level of control over privacy-related data. You can easily clear ALL private data, but unlike the desktop version of firefox you cannot delete cookies for an individual website.

The following tutorial demonstrates how to clear all private and historical data from your browser.

  1. To clear private data, cookies, history and settings in Firefox for Android, tap the Main menu > More > Settings.
  2. Select Clear private data from the Privacy & Security section of the Settings screen.
  3. Choose the data you want to keep or clear by enabling the check boxes.
  4. Tap Clear data.

A notification appears confirming your data was cleared.

  1. To clear private data, cookies, history and settings in Firefox for Android, tap the Menu button (either below the screen on some devices or at the top right corner of the browser) , then tap Settings (on some devices you may have to tap More first).
  2. Tap Privacy and then tap Clear private data.
  3. Choose the data you want to keep or clear by enabling the check boxes.
  4. Tap Clear data.

A notification appears confirming your data was cleared.

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: rtanglao, scoobidiver, feer56, Swarnava, mluna, fizzbo. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.