Check the battery level

Askush nuk e ka përkthyer ende këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni që të mbarojë kjo punë!

To check the battery level:

  1. Tap on settings icon to open the Settings app.
  2. Scroll down to the Device section and tap on Battery.

    Image:FirefoxOSBatteryWakaFlocka

    BatterySettingsFirefoxOSWakaFlocka

    • The current battery level appears in the form of a percentage.

Under the current level percentage, you will also see Power save mode. Please visit this article to learn more about saving battery power.

Tip: The battery level also appears in the notification bar.Share this article: http://mzl.la/VufJZp

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: michro, rtanglao, scoobidiver, feer56, Swarnava, mluna, michelleluna, Waka_Flocka_Flame, dmohankumr. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.