Change the default search in Firefox Klar on iOS

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

This page describes some new features in Firefox Klar. If your Firefox Klar looks different, don't fret, you'll be able to get the new version soon.

Firefox Klar for iOS gives you the option to change your default search engine. Here's how to do it:

  1. Tap the cogwheel to go to the Settings menu:

    focus ios settings 8
  2. Tap the selection under Search Engine to change it.
  3. Choose your desired search engine from the list (Note: Your choices may differ depending on your region and version).
    search engines focus
  4. Tap the back arrow at the top left twice to save your settings and return to the home screen.
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla