Autocomplete settings in the Firefox Focus address bar

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Firefox Focus for Android helps you get to websites faster with URL Autocomplete. This feature is on by default, but you can turn it off and manage your custom URLs.

Turn Autocomplete on or off

 1. Tap the menu icon in the address bar.
  focusmenu 4
 2. Tap Settings.
 3. Tap Search.
 4. Tap URL Autocomplete.
  • Top sites: autocompletes popular sites around the Web.
  • For Sites you Add: Lets you add your own sites to autocomplete.
 5. Tap Manage sites.
 6. Tap the back arrow to save your changes and return to the previous screen.

Add your own links

Add a web page you're viewing

 1. Tap on the URL in the address bar.
 2. The Add link to autocomplete.
focus autocomplete 8
 1. Tap the menu icon in the address bar.
  focusmenu 4
 2. Tap Settings.
 3. Tap Search.
 4. Tap URL Autocomplete.
 5. Tap the switch next to each option to turn it on:
  • Top sites: autocompletes popular sites around the Web.
  • For Sites you Add: Lets you add your own sites to autocomplete.
 6. Tap Manage sites.
 7. Enter the links you want to add.
 8. Tap Save at the top right to keep your changes.
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Tonnes, Michele Rodaro, Joni, Rok. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla