Use address bar keyboard shortcuts to power up your search

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

The Firefox address bar, also called the URL bar or location bar, shows the web address (URL) of the page you're on. It's also a great tool for finding pages from your browsing history, bookmarks, open tabs, and more. Just start typing in the address bar and a list of sites to choose from will be displayed.

Use these keyboard shortcuts to speed up your search. If you are looking for a specific type of result, like a bookmark or tag, typing in special characters after each search term, separated by spaces, in the address bar will filter your results.

You have just to add…

  • ^ to search for matches in your browsing history.
  • * to search for matches in your bookmarks.
  • + to search for matches in pages you've tagged.
  • % to search for matches in your currently open tabs.
  • ~ to search for matches in pages you've typed.
  • # to search for matches in page titles.
  • @ to search for matches in web addresses (URLs).

For example, if you're looking for a page you bookmarked called Mozilla Firefox Support, you might type mozilla. The autocomplete results appear, but might not show the page you want.

You can narrow your results down to bookmarks only by making your search string mozilla *.

If you still have too many results, you can further restrict the search by making your search string mozilla * support #. Now the autocomplete list will only show bookmarked pages with mozilla and support in the page title.

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Në shkrimin e këtij artikulli ndihmuan këta persona të mirë:

Illustration of hands

Vullnetar

Shtoni dhe ndani me të tjerët ekspertizën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve dhe përmirësoni bazën tonë të dijeve.

Mësoni Më Tepër