Add a search engine to Firefox Focus for Android

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

This page describes some new features in Firefox Focus. If your Firefox Focus looks different, don't fret, you'll be able to get the new version soon.

Firefox Focus comes with built-in search engines, but you can also add new ones:

  1. Tap the menu button at the top right corner.
    focusmenu 4
  2. Tap Settings.
  3. Tap the option under Search.
  4. Tap Add another search engine.
  5. Give your search engine a name in the Name to display field.
  6. In the Search string to use field, enter the link to your search query:
  7. Tap Save to keep your changes.
  8. Tap the back arrow to return to the previous screen.
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Tonnes, Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla