Rozwiązywanie podstawowych problemów

Wiele typowych problemów z Firefoksem może być rozwiązanych przy użyciu opisanych poniżej sposobów. Wypróbuj je po kolei. Jeśli jeden nie działa, przejdź do kolejnego. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, poproś o nią naszą społeczność ochotników pomocy.

1. Uruchom ponownie swój komputer

Czasami problemy może rozwiązać wyłączenie i ponowne uruchomienie komputera, a następnie Firefoksa.

2. Wyczyść ciasteczka i pamięć podręczną

Wiele problemów z otwieraniem stron może rozwiązać wyczyszyczenie pamięci podręcznej i ciasteczek zapisanych przez Firefoksa:

 1. Kliknij przycisk Biblioteki 57 library icon , następnie kliknij Historia i Wyczyść historię przeglądania….
 2. W menu Okres do wyczyszczenia: wybierz wszystko.
 3. Kliknij strzałkę obok tekstu Szczegóły by wyświetlić listę elementów do usunięcia.
 4. Wybierz Ciasteczka i Pamięć podręczna.
 5. Kliknij Wyczyść teraz.
 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , wybierz Historia i zaznacz Wyczyść historię przeglądania….
 2. Z menu rozwijanego Okres do wyczyszczenia: wybierz wszystko.
 3. Naciśnij przycisk ze strzałką znajdujący się obok etykiety Szczegóły, by wyświetlić listę elementów, które można wyczyścić.
 4. Zaznacz Ciasteczka i Pamięć podręczna.
 5. Naciśnij przycisk Wyczyść teraz.
Więcej informacji na temat usuwania ciasteczek i czyszczenia pamięci podręcznej znajdziesz na stronie Czyszczenie historii przeglądania.

3. Uruchom ponownie Firefoksa w trybie awaryjnym

Tryb awaryjny Firefoksa to tryb ułatwiający rozwiązywanie problemów poprzez wyłączenie wszystkich rozszerzeń, korzystanie jedynie z domyślnego motywu, wyłączenie akceleracji sprzętowej i zastosowanie domyślnych ustawień paska narzędzi i innych elementów interfejsu. Aby uruchomić Firefoksa w trybie awaryjnym:

 1. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 Kliknij przycisk menu Fx57menu , następnie Pomoc i wybierz Uruchom ponownie z wyłączonymi dodatkami…. Firefox powinien uruchomić się w trybie awaryjnym.
  Informacja. Można również uruchomić program Firefox w trybie awaryjnym, przytrzymując klawisz Shift podczas uruchamiania przeglądarki.przytrzymując klawisz option podczas uruchamiania przeglądarki.zamykając przeglądarkę i z poziomu terminala wprowadzić: firefox -safe-mode
  Być może trzeba będzie podać ścieżkę instalacji programu Firefox, np.: /usr/lib/firefox)
 2. W oknie dialogowym trybu awaryjnego Firefoksa naciśnij przycisk Uruchom w trybie awaryjnym.
 3. Sprawdź czy problem nadal występuje podczas korzystania z Firefoksa w trybie awaryjnym.

4. Zainstaluj Firefoksa ponownie

Niektóre z problemów w Firefoksie mogą być wywoływane przez jeden z plików programu. Poniższe instrukcje pomogą ci całkowicie usunąć i ponownie zainstalować Firefoksa. Nie zostaną usunięte twoje dane profilu (takie jak zakładki i hasła), ponieważ są one zapisywane w innym miejscu.

Uwaga: Zalecamy wydrukowanie poniższych kroków lub otwarcie tej strony w innej przeglądarce.
 1. Pobierz najnowszą, oficjalną wersję Firefoksa ze strony mozilla.org.
 2. Zamknij Firefoksa:

  Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Wyjdź. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij menu Firefoksa Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 3. Dezinstalacja Firefoksa.
 4. Usuń folder programu Firefox, znajdujący się domyślnie w jednym z tych miejsc:
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 5. Zainstaluj Firefoksa ponownie, zgodnie z instrukcjami na stronie Instalacja Firefoksa w systemie Windows.
 1. Pobierz najnowszą, oficjalną wersję Firefoksa ze strony mozilla.org.
 2. Zamknij Firefoksa:

  Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Wyjdź. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij menu Firefoksa Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 3. Dezinstalacja Firefoksa - otwórz folder Programy i przeciągnij aplikację Firefox do kosza.
 4. Zainstaluj Firefoksa ponownie, zgodnie z instrukcjami na stronie Instalacja Firefoksa na komputerze Mac.
 1. Pobierz najnowszą, oficjalną wersję Firefoksa ze strony mozilla.org.
 2. Zamknij Firefoksa:

  Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Wyjdź. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij menu Firefoksa Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 3. Odinstaluj Firefoksa - jeśli został on zainstalowany za pośrednictwem menedżera pakietów używanej przez ciebie dystrybucji Linuksa, zalecamy użycie tej samej metody do jego usunięcia - więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Instalacja Firefoksa w systemie Linux. Jeśli korzystasz z pakietu binarnego pobranego ze strony Firefoksa, usuń folder firefox z miejsca w którym jest na twoim komputerze.
 4. Zainstaluj Firefoksa ponownie, zgodnie z instrukcjami na stronie Instalacja Firefoksa w systemie Linux.

Możesz teraz ponownie uruchomić Firefoksa i sprawdzić czy problem nadal występuje. Jeśli ponowna instalacja nie rozwiązała problemu, wypróbuj następną metodę.

5. Odśwież Firefoksa

Opcja Odśwież Firefoksa może rozwiązać wiele problemów poprzez przywrócenie stanu twojego profilu użytkownika do domyślnego stanu, bez usuwania ważnych informacji.information.

Informacja: Gdy używasz funkcji odświeżania, twoje zakładki, historia przeglądania, otwarte karty, okna, hasła, pliki ciasteczek i zapisane dane formularzy zostaną zachowanie. Twoje dodatki i motywy zostaną usunięte, a ustawienia opcji przeglądarki zostaną ustawione na wartości domyślne. Dowiedz się wiecej.
 1. Jeśli czytasz ten tekst używając programu Firefox, naciśnij ten przycisk: Odśwież program Firefox.
  Przycisk nie zadziała, jeśli używasz innej przeglądarki lub urządzenia mobilnego.
 2. Naciśnij przycisk Odśwież program Firefox w oknie z potwierdzeniem.
 3. Firefox zostanie zamknięty i rozpocznie się proces odświeżania. Po jego zakończeniu zobaczysz okno z listą zaimportowanych danych. Naciśnij Zakończ, by ponownie otworzyć przeglądarkę.

Uwaga: Jeśli nie możesz uruchomić programu Firefox w normalny sposób, przycisk Odśwież program Firefox znajdziesz w bezpiecznym trybie programu Firefox. Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć tego przycisku w twojej wersji programu Firefox, możesz również przeprowadzić ręczne odświeżenie poprzez utworzenie nowego profilu. Dowiedz się, jak utworzyć nowy profil.

6. Stwórz nowy profil użytkownika

Czasami pliki w folderze profili przechowujące ważne informacje, które nie zostały usunięte podczas odświeżania Firefoksa (takie jak zakładki lub historia przeglądania) mogą być przyczyną problemu. Możesz stworzyć nowy, dodatkowy profil, który nie będzie zawierał żadnych poprzednio zapisanych danych. Więcej informacji na temat tworzenia nowego profilu znajdziesz na stronie Zarządzanie profilami.

Inne rozwiązania

Jeśli żadna z powyższych metod nie rozwiązała występującego problemu, może on być spowodowany przez inne oprogramowanie lub osprzęt twojego komputera.

Więcej informacji na temat tych sposobów znajdziesz w oficjalnej dokumentacji powiązanej z wymienianymi produktami.

Sprawdź wtyczki

Mozilla zakończyła wsparcie dla wszystkich wtyczek NPAPI z wyjątkiem Flasha w momencie wydania wersji 52 programu Firefox (7 marzec 2017). Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w tym dokumencie i tym wpisie blogowym, a także na tej stronie pomocy programu Firefox.

Począwszy od 52 wersji programu Firefox, zakończone zostało wsparcie dla wszystkich wtyczek NPAPI z wyjątkiem Flasha. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym dokumencie i na tej stronie pomocy programu Firefox.

Czasami wtyczki używane przez Firefoksa (takie jak Adobe Reader, Flash, Java lub Silverlight) mogą wywoływać problemy, które może rozwiązać zainstalowanie ich najnowszej wersji. Jeśli problem wciąż występuje, możesz wyłączyć wszystkie zainstalowane wtyczki, by sprawdzić czy któraś z nich jest przyczyną:

 1. Kliknij przycisk menu Fx57menu New Fx Menu i wybierz Dodatki Fx57Addons-icon Dodatki. Zostanie otworzona karta Menedżera dodatków.

 2. Na karcie Menedżera dodatków wybierz panel Wtyczki.
 3. Kliknij każdą wtyczkę na liście i wybierz Nigdy nie aktywuj z rozwijanego menu dla każdej z nich.
 4. Sprawdź, czy problem występuje po wyłączeniu wszystkich wtyczek.

Jeśli problem zniknie po wyłączeniu wszystkich wtyczek, zapoznaj się ze stroną Rozwiązywanie problemów z wtyczkami, na której znajdziesz dalsze informacje pomagające w jego rozwiązaniu.

Sprawdź potencjalne konflikty z twoim oprogramowaniem zabezpieczającym

Część oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo w Internecie, w tym programy antywirusowe, chroniące przed programami szpiegującymi i zapory sieciowe, może powodować w Firefoksie problemy, takie jak ograniczona zdolność do otwierania stron, wyłączanie się programu i wiele innych. W większości przypadków można otworzyć ustawienia programu, usunąć Firefoksa z listy dozwolonych lub zaufanych programów, a następnie pozwolić aplikacji na ponowne wykrycie Firefoksa, dzięki czemu wszystko zacznie znowu działać. Tę operację warto jest powtarzać, nawet jeśli nie było wcześniej problemów z oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo w Internecie. Jeśli twój program znajduje się na liście zawartej na stronie Zapory sieciowe, możesz uzyskać szczegółowe instrukcje, jak prawidłowo ponownie go skonfigurować.

Sprawdź, czy masz złośliwe oprogramowanie

Złośliwe oprogramowanie ("malware") może wywoływać problemy podczas korzystania z Firefoksa. Zalecamy przeskanowanie komputera od czasu do czasu w poszukiwaniu wirusów, programów szpiegujących lub innych typów złośliwego oprogramowania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Czy problem z Firefoksem jest wynikiem działania złośliwego oprogramowania.Tekst oparty na informacjach z artykułu Standard diagnostic - Firefox (mozillaZine KB)

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: Teo, Witia, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.