Profile Thunderbirda

Thunderbird zapisuje informacje osobiste, takie jak wiadomości, hasła i preferencje użytkownika w zestawie plików zwanym „profilem”, który znajduje się w innym miejscu na nośniku pamięci niż pliki programu. Można mieć wiele profili, ale większość użytkowników używa tylko jednego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule: Używanie wielu profili.

Co to jest profil?

W Thunderbirdzie profil zawiera dwa główne zestawy danych. W pierwszym przechowywana jest lokalna poczta użytkownika – zawiera lokalną kopię twojej poczty i ewentualnie, w zależności od konfiguracji konta, kopie wiadomości, które znajdują się na serwerze poczty. W drugim zestawie przechowywane są wszystkie zmiany dokonane w czasie używania Thunderbirda, na przykład zmiany w ustawieniach kont i zmiany w paskach narzędziowych.

Podczas instalacji Thunderbird tworzy profil o nazwie „default”. Ten profil będzie używany automatycznie, chyba że zostanie uruchomiony menadżer profili i utworzony nowy profil.

Gdzie znajduje się mój profil?

Pliki profilu są przechowywane w innym miejscu niż pliki samego programu. Pliki programu są statyczne i nie zmieniają się z wyjątkiem aktualizacji Thunderbirda. Ponieważ pliki profilu i programu są przechowywane oddzielnie, można wykonać dezinstalację Thunderbirda bez utraty wiadomości i ustawień, a jeśli aktualizacja Thunderbirda się nie powiedzie, dostęp do informacji nadal będzie możliwy. To również oznacza, że nie trzeba wykonywać ponownej instalacji Thunderbirda, by usunąć swoje dane lub rozwiązać jakiś problem.

Każdy profil jest przechowywany na twardym dysku w folderze profilu. Profil jest nazywany według następującej konwencji:

<losowy_ciąg_znaków>.<nazwa_profilu>

Określenie <losowy_ciąg_znaków>, to osiem znaków losowo wygenerowanych przez Thunderbirda, a <nazwa_profilu> jest nazwą, jaka została przypisana do tego profilu. Lokalizacja profilu będzie różniła się w zależności od systemu operacyjnego i ewentualnie od lokalizacji podanej przez użytkownika podczas tworzenia profilu.

Lokalizacja profilu – opis

%APPDATA%\Thunderbird\Profiles\losowy_ciąg_znaków.default\

 • %APPDATA% jest skrótem do folderu:C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\C:\Documents and Settings\<nazwa_użytkownika>\Dane aplikacji\, gdzie <nazwa_użytkownika> jest zależna od nazwy użytkownika konta systemowego.

~/Library/Thunderbird/Profiles/losowy_ciąg_znaków.default/.

 • Symbol tyldy (~) w ścieżce oznacza aktualny katalog użytkownika, co oznacza, że ~/Library jest folderem /Macintosh HD/Users/<nazwa_użytkownika>/Library.

~/.thunderbird/losowy_ciąg_znaków.default/.

Jak znaleźć swój profil

 1. Naciśnij przycisk Menu, lub kliknij pasek menu.
 2. Z menu Pomoc wybierz menu Informacje dla pomocy technicznej.
 3. W sekcji Informacje o aplikacji, w pozycji Folder profiluKatalog profilu naciśnij przycisk Pokaż folderOtwórz folder Pokaż w FinderzeOtwórz katalog.
 4. W oknie Eksploratora Windows Finderaaplikacji Pliki zostanie wyświetlona nazwa profilu oraz ścieżka dostępu do niego.

Jak znaleźć swój profil bez uruchamiania Thunderbirda

Thunderbird przechowuje twój folder profilu domyślnie w tej lokalizacji:
C:\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\
System Windows domyślnie ukrywa folder AppData, ale możesz go wyświetlić w ten sposób:

 1. Na klawiaturze naciśnij Windows Key+R. Zostanie wyświetlone okno Uruchamianie.
 2. Wpisz :
  %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\
 3. Kliknij OK. Zostanie otwarte okno zawierające foldery profili Thunderbirda.
 4. Kliknij dwukrotnie folder profilu, który chcesz otworzyć. Jeżeli masz tylko jeden profil, powinien mieć w nazwie słowo „default”.
 1. Na ekranie startowym kliknij kafelek Pulpit. Zostanie otwarty widok Pulpitu.
 2. Na pulpicie przesuń kursor w dolny prawy róg, by uruchomić pasek Charms.
 3. Wybierz Wyszukaj. Otworzy się pasek wyszukiwania.
 4. W polu wyszukiwania wpisz:
  %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\
  bez wciskania klawisza Enter. Pojawi się lista folderów profili Thunderbirda.
 5. Kliknij folder profilu, który chcesz otworzyć (otworzy się w nowym oknie). Jeżeli masz tylko jeden profil, powinien mieć w nazwie słowo „default”.
 1. Kliknij przycisk Start.
 2. W polu wyszukiwania u dołu menu Start, wpisz:
  %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\
  bez wciskania klawisza Enter. U góry menu Start pojawi się lista folderów profili Thunderbirda.
 3. Kliknij folder profilu, który chcesz otworzyć (otworzy się w nowym oknie). Jeżeli masz tylko jeden profil, powinien mieć w nazwie słowo „default”.
 • Ewentualnie możesz znaleźć swój profil Thunderbirda poprzez naciśnięcie na klawiaturze Windows Key i wpisanie: %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\
Informacja: Aby ustawić system Windows, by pokazywał folder AppData oraz inne ukryte pliki i foldery, zapoznaj się z artykułem Pokazywanie ukrytych plików na witrynie pomocy technicznej systemu Windows.
 1. Kliknij przycisk Start, i wybierz Uruchom….

  win-run.png
 2. Wpisz:
  %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\
  następnie kliknij OK.
  Zostanie otwarte okno zawierające foldery profili Thunderbirda.
  win-rundialog.png
 3. Kliknij dwukrotnie folder profilu, który chcesz otworzyć. Jeżeli masz tylko jeden profil, powinien mieć w nazwie słowo „default”.
 1. Kliknij ikonę Finder znajdującą się w doku. Na pasku menu wybierz Idź, przytrzymaj klawisz option lub alt i wybierz Biblioteka.
 2. Otwórz katalog Thunderbird, a następnie Profiles.
 3. Twój profil znajduje się wewnątrz tego katalogu. Jeżeli masz tylko jeden profil, powinien mieć w nazwie słowo „default”.
 1. (Ubuntu) Kliknij menu Miejsca w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Katalog Domowy. Otworzy się menedżer plików.
 2. Kliknij menu Widok i o ile nie jest już zaznaczone, wybierz Pokazuj ukryte pliki.
 3. Kliknij dwukrotnie katalog o nazwie .thunderbird. Twój profil znajduje się wewnątrz tego katalogu. Jeżeli masz tylko jeden profil, powinien mieć w nazwie słowo „default”.

Tworzenie kopii zapasowej profilu

Aby utworzyć kopię zapasową profilu, należy zamknąć Thunderbirda i skopiować folder z profilem do innej lokalizacji – może być to zewnętrzny dysk lub napęd.

 1. Znajdź swój profil, jak opisano powyżej.
 2. Zamknij Thunderbirda.
 3. Przejdź do folderu nadrzędnego względem profilu, czyli do %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\~/Library/Thunderbird/Profiles/~/.mozilla/Thunderbird/
 4. Kliknij prawym przyciskiem Przytrzymaj klawisz command i kliknij folder profilu, np. losowy_ciąg_znaków.default, po czym wybierz Kopiuj.
 5. Kliknij prawym przyciskiem Przytrzymaj klawisz command i kliknij miejsce przechowywania kopii zapasowej, np. pendrive lub czysty dysk CD-RW, po czym wybierz Wklej element.

Przywracanie kopii zapasowej profilu

 1. Zamknij całkowicie Thunderbirda.
 2. Jeżeli twój istniejący profil i folder kopii zapasowej mają tę samą nazwę, po prostu zastąp profil kopią zapasową, po czym uruchom Thunderbirda.
Ważne! Nazwy folderów profilu, jak i losowy ciąg 8 znaków muszą być identyczne. Jeżeli nazwy są różne lub przywracasz kopię zapasową w innej lokalizacji, wykonaj poniższe czynności.

Przywracanie do innej lokalizacji

Jeżeli nazwy folderów są różne, albo chcesz przenieść lub przywrócić kopię zapasową w innej lokalizacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij całkowicie Thunderbirda.
 2. W żądanej lokalizacji utwórz nowy profil za pomocą Menedżera Profili i zamknij menedżer.
  Informacja. Jeśli właśnie Thunderbird został zainstalowany na nowym komputerze, zamiast tworzyć nowy profil, można użyć domyślnego profilu, który jest tworzony automatycznie przy pierwszym uruchomieniu programu.
 3. Znajdź zarchiwizowany folder profilu na swoim dysku twardym lub na nośniku kopii zapasowych, np. na pendrivie.
 4. Otwórz folder kopii zapasowej profilu – zazwyczaj jest to folder o nazwie losowy_ciąg_znaków.default.
 5. W sposób podany powyżej znajdź i otwórz nowy folder profilu i jeśli był otworzony, zamknij Thunderbirda.
 6. Skopiuj całą zawartość kopii zapasowej profilu do nowego folderu profilu, zastępując istniejące pliki o tej samej nazwie. Zazwyczaj są to pliki, takie jak mimeTypes.rdf, prefs.js, itp.
 7. Uruchom Thunderbirda.

Przenoszenie profilu

Czasami zachodzi potrzeba przeniesienia profilu lub użycia profilu przechowywanego w innej lokalizacji.

 1. Zamknij Thunderbirda.
 2. Przenieś folder z profilem do żądanej lokalizacji. Na przykład w systemie Windows XP przenieś profil z C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\Dane aplikacji\Thunderbird\Profiles\losowy_ciąg_znaków.default do D:\Stuff\MyMailProfile. Jeżeli wracasz do wcześniej zapisanej kopii profilu, czynność ta nie jest konieczna. Zapamiętaj tylko aktualną lokalizację profilu, który chcesz odtworzyć.
 3. Otwórz plik profiles.ini w edytorze tekstu. Plik ten znajduje się w folderze danych Thunderbirda:
  • Ścieżka do folderu: %AppData%\Thunderbird\~/.thunderbird/~/Library/Thunderbird/
 4. W pliku profiles.ini znajdź wpis odnoszący się do właśnie przeniesionego profilu. Zmień ścieżkę w wierszu Path=, by wskazywała nową lokalizację.
 5. Jeżeli zmieniasz ścieżkę relatywną na nierelatywną, być może trzeba będzie zmienić kierunek ukośników. Na przykład w systemie Windows w ścieżkach nierelatywnych są ukośniki odwrotne, a w ścieżkach relatywnych – zwykłe. Zmień IsRelative=1'; na IsRelative=0.
 6. Zapisz plik profiles.ini i uruchom Thunderbirda.

Zobacz również

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji