Przenoszenie danych Thunderbirda na nowy komputer

Thunderbird przechowuje dane użytkownika w oddzielnej lokalizacji, z dala od plików programuaplikacji, nazywanej folderem profilu. Aby przenieść swoje dane, możesz skopiować folder profilu do odpowiednika na komputerze docelowym.

Informacja. Jeśli korzystasz z menedżera profili do przechowywania folderu profilu Thunderbirda w niestandardowej lokalizacji, utwórz nowy profil na komputerze docelowym i ustaw ten profil tak, aby używał tej samej lokalizacji. Thunderbird użyje już istniejących danych.
 • Na komputerze źródłowym
  1. Podłącz urządzenie lokalne, takie jak pendrive, lub zdalny magazyn dyskowy, na które będą przesyłane dane.
  2. Kliknij przycisk menu Fx57Menu, następnie przejdź do Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej.kliknij menu Pomoci wybierz Informacje dla pomocy technicznej.
  3. Zlokalizuj pozycję „Folder profilu”. Kliknij Otwórz folderOtwórz katalogPokaż w Finderze.
   Twój profil Thunderbirda otworzy się w Eksploratorze WindowsPrzeglądarce plikówFinderze.
  4. ZamknijWyjdź z Thunderbirda.
  5. Z folderu profilu Thunderbirda w Eksploratorze WindowsPrzeglądarce plikówFinderze przejdź trzy poziomy wyżej w strukturze katalogówprzejdź dwa poziomy wyżej w strukturze katalogówotwórz menu Idź i wybierz Katalog nadrzędny dwa razy.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij folder Thunderbird.thunderbird i wybierz KopiujKopiuj „Thunderbird”.
   .thunderbird jest folderem ukrytym. Upewnij się, że w Przeglądarce plików jest włączone wyświetlanie plików ukrytych.</div>
  7. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij dysk, którego używasz do przesyłania danych i wybierz WklejWklej rzecz.
  8. Jeśli do transferu używasz urządzenia lokalnego, usuń je bezpiecznie z komputera źródłowego.
Informacja. Wykonując powyższe czynności można również utworzyć kopię zapasową twojego folderu profilu.
 • Na komputerze docelowym
  1. Podłącz urządzenie użyte wcześniej do utworzenia kopii folderu profilu z komputera źródłowego.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij kopię folderu profilu Thunderbirda utworzoną na urządzeniu zewnętrznym i wybierz KopiujKopiuj „Thunderbird”.
  3. Otwórz Thunderbirda – zamknij okno konfiguracji konta, jeśli się pojawi.
  4. Kliknij przycisk menu Fx57Menu, następnie kliknij Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej.Otwórz menu Pomoci wybierz Informacje dla pomocy technicznej.
  5. Zlokalizuj pozycję „Folder profilu”. Kliknij Otwórz folderOtwórz katalogPokaż w Finderze.
   Twój profil Thunderbirda otworzy się w Eksploratorze WindowsPrzeglądarce plikówFinderze.
  6. ZamknijWyjdź z Thunderbirda.
  7. Z folderu profilu Thunderbirda w Eksploratorze WindowsPrzeglądarce plików{Finderze, przejdź trzy poziomy wyżej w strukturze katalogówprzejdź dwa poziomy wyżej w strukturze katalogówotwórz menu Idź i wybierz Katalog nadrzędny dwa razy.
  8. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij ten folder i wybierz WklejWklej rzecz.
  9. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję zastąpienia bieżących danych.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji