Używanie wielu profili

Jak opisano w artykule Profile, Thunderbird zapisuje informacje osobiste, takie jak wiadomości, hasła i ustawienia użytkownika w zestawie plików zwanym „profilem”, który znajduje się w innym miejscu na nośniku pamięci niż pliki programu.

Podczas pierwszej instalacji Thunderbird tworzy profil o nazwie „default”, i profil ten będzie używany automatycznie. Można utworzyć dodatkowe profile. Każdy z nich będzie zawierał własną konfigurację kont, wiadomości, dodatków itp. (Można uzyskać dostęp do wielu kont e-mail w ramach każdego profilu.)

Menedżer profili służy do tworzenia i usuwania profili, oraz do wybierania profilu, który ma być używany w danej sesji.

Uruchomienie menedżera profili

Menedżer profili nie jest wyświetlany domyślnie. Aby go wyświetlić, należy uruchomić Thunderbirda z parametrem, który spowoduje jego wyświetlenie:

  • Naciśnij przycisk Start systemu Windows i wybierz Uruchom….Naciśnij kombinację klawiszy Windows Key+R, by wyświetlić menu Uruchom…. Następnie wprowadź thunderbird.exe -p i naciśnij przycisk OK.
Jeśli okno menedżera profili nie zostanie wyświetlone, należy w polu Otwórz: wprowadzić pełną ścieżkę do programu Thunderbird zawartą w cudzysłowie:

W 32-bitowych systemach Windows:

  • "C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe" -p

W 64-bitowych systemach Windows:

  • "C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe" -p (32-bitowa wersja aplikacji oraz standardowa lokalizacja wersji 64-bitowej)
  • "C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe" -p (opcjonalna lokalizacja wersji 64-bitowej)
  • Otwórz aplikację Terminal, następnie wprowadź "/Applications/Thunderbird.app/Contents/MacOS/thunderbird-bin -ProfileManager" i naciśnij klawisz Return.
  • Zakładając, że jesteś w katalogu Thunderbird, uruchom Thunderbirda z parametrem -ProfileManager, np. "thunderbird -ProfileManager".

ab167bec686b081a25849c98d6bf9ea7-1265838263-54-1.jpg

Jeżeli okno menedżera profili nie otwiera się, być może Thunderbird jest uruchomiony w tle, nawet jeżeli nie jest widoczny. Zamknij wszystkie instancje Thunderbirda lub uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie.

Tworzenie nowego profilu

Aby utworzyć nowy profil naciśnij przycisk Utwórz nowy profil…. Po wpisaniu nazwy profilu możesz wybrać lokalizację folderu profilu (lub naciśnij przycisk ZakończZrobione, by pozostawić domyślną lokalizację).

ab167bec686b081a25849c98d6bf9ea7-1265840566-766-1.jpg

Zmiana nazwy profilu

Aby zmienić nazwę profilu, zaznacz dany profil w oknie Wybierz profil użytkownika i zaznacz Zmień nazwę…. Nadaj profilowi nową nazwę i kliknij OK.

Usuwanie profilu

Aby usunąć profil, zaznacz dany profil w oknie Wybierz profil użytkownika i zaznacz Usuń profil…. Zostanie wyświetlone okno z informacjami dotyczącymi usuwania profilu i dostępnymi opcjami usunięcia. Naciśnij przycisk Nie usuwaj plików, jeżeli chcesz usunąć profil z listy, ale zachować pliki. Naciśnij Usuń pliki, by trwale usunąć profil wraz ze wszystkimi danymi, które zawiera.

Nie można usunąć profilu przez usunięcie folderu profilu z dysku, wciąż będzie się wyświetlał na liście dostępnych profili.

Opcje

Pracuj w trybie offline

Wybranie tej opcji spowoduje użycie wybranego profilu i uruchomienie Thunderbirda bez łączenia się z internetem. Możesz przejrzeć zapisane na komputerze wiadomości i poeksperymentować z ustawieniami twojego profilu.

Nie wyświetlaj tego okna przy uruchamianiuDomyślnie (bez pytania) używaj zaznaczonego profilu przy uruchamianiu

Gdy masz kilka profili, opcja ta mówi Thunderbirdowi, co zrobić przy starcie:

  • Jeśli zaznaczysz tę opcję, Thunderbird automatycznie załaduje wybrany profil przy starcie. Aby uzyskać dostęp do innych profili, należy najpierw uruchomić Menedżer profili.
  • Jeśli odznaczysz tę opcję, Thunderbird pokaże Menedżer profili za każdym razem, gdy go uruchomisz, dzięki czemu można wybrać profil do użycia.

Zobacz również

Więcej informacji o wyszukiwaniu profili na dysku oraz o tworzeniu kopii zapasowych profilu znajdziesz na stronie Profile Thunderbirda.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji