Importowanie zakładek z Google Chrome

Aby zaimportować zakładki z przeglądarki Google Chrome, najpierw trzeba je wyeksportować z Chrome do pliku HTML i następnie zaimportować ten plik do Firefoksa.


Eksport zakładek z Chrome

 1. Otwórz Chrome.
 2. Kliknij ikonę narzędzi Chrome, by otworzyć menu narzędzi i wybierz Menedżer zakładek. Zostanie otworzone okno menedżera zakładek.

  db6d4e5a6c32f64f0fa99f816cc0b7de-1246722654-952-1.png

 3. W oknie menedżera zakładek kliknij element Narzędzia i wybierz Eksportuj zakładki….

  db6d4e5a6c32f64f0fa99f816cc0b7de-1246722654-952-2.png

 4. Zostanie otworzone okno Zapisz jako. W oknie tym wybierz miejsce, w którym zostanie zapisany eksportowany plik zakładek.


Import zakładek do Firefoksa

 1. Otwórz Firefoksa.
 2. Na pasku menu Firefoksa kliknij menu Zakładki i wybierz Zarządzaj zakładkami…. Zostanie otworzone okno biblioteki.
 3. W oknie biblioteki naciśnij przycisk Importowanie i kopie zapasowe i wybierz Importuj z pliku HTML…. Zostanie otworzone okno kreatora importu.

  74db85dce1dedcb126a0b28b10dac848-1237134372-455-1.PNG

 4. Wybierz element Z pliku HTML i naciśnij przycisk Dalej. Zostanie otworzone okno importowania pliku zakładek.
 5. Przejdź do zapisanego pliku zakładek z Chrome, zaznacz go i naciśnij przycisk Otwórz.

Twoje zakładki z przeglądarki Chrome zostaną połączone z zakładkami Firefoksa w katalogu Menu Zakładki.


Udostępnij artykuł: http://mzl.la/18pHyVO

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: teo951. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.