Otwieranie plików PDF w Firefoksie

Firefox zawiera zintegrowaną przeglądarkę plików PDF pozwalającą na wyświetlanie ich w oknie Firefoksa. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące otwierania plików PDF w Firefoksie lub w innych programach, a także rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów.

Przy użyciu zintegrowanej przeglądarki PDF

Firefox oferuje zintegrowaną przeglądarkę plików PDF, pozwalającą na otwarcie prawie wszystkich plików PDF w sieci bez potrzeby instalowania dodatkowej wtyczki. Zintegrowana przeglądarka PDF jest domyślnie włączona.

PDF JS

Przeglądarka PDF: opcje paska narzędzi

 • Przełączanie panelu narzędzi - przycisk suwaka po lewej stronie otwiera boczny pasek z widokiem miniaturek stron dokumentu. Niektóre dokumenty oferują również spis treści. Ułatwia to przeglądanie długich dokumentów.
  PDF Thumbnails
 • Poprzednia / następna strona lub skok do strony - możesz użyć strzałek w górę i w dół do przeskakiwania pomiędzy stronami lub wpisać numer strony do której chcesz przejść.
  PDF Pager
 • Pomniejszenie / powiększenie / skala - możesz użyć przyciski + i - by powiększyć i zmniejszyć stronę lub wybrać poziom powiększenia z rozwijanego menu.
  PDF Zoom
 • Przełącz na tryb prezentacji - kliknij przycisk trybu pełnego ekranu by wyświetlić plik PDF na całym ekranie. Klawisz ESC pozwala wyjść z tego trybu.
  PDF Fullscreen
 • Drukowanie - kliknij przycisk drukarki by otworzyć okno ustawień drukowania.
  PDF Print
 • Pobieranie - kliknij przycisk pobierania by zapisać plik PDF na twoim komputerze lub otworzyć go za pomocą zainstalowanego czytnika plików PDF.
  PDF Download
 • Bieżąca pozycja - Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij przycisk bieżącej pozycji by otworzyć aktualny widok w nowej karcie lub oknie.
  PDF Copy

Przeglądarka PDF: skróty klawiszowe

Polecenie skrót
Następna strona N lub K lub
Poprzednia strona P lub J lub
Powiększ Ctrl + +command + +
Pomniejsz Ctrl + -command + -
Skala automatyczna Ctrl + 0command + 0
Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara R
Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Shift + R

Przeglądarka PDF: rozwiązywanie problemów

 • Niektóre rodzaje plików PDF mogą sprawiać problemy podczas ich wyświetlania w Firefoksie, pokazując niepoprawne czcionki, kolory, lub zawartość dokumentu. Aby je wyświetlić poprawnie, kliknij przycisk pobierania po prawej stronie nagłówka dokumentu, by pobrać plik i otwórz go za pomocą domyślnego czytnika plików PDF zainstalowanego na twoim komputerze.
 • Jeśli żaden plik PDF nie otwiera się poprawnie w zintegrowanej przeglądarce PDF, przyczyną problemu może być jedno z zainstalowanych rozszerzeń. Możesz wyłączyć wszystkie rozszerzenia, by sprawdzić które z nich wywołuje problem. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z rozszerzeniami znajdziesz na stronie Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami.

Korzystanie z innej przeglądarki PDF

Jeśli chcesz, możesz użyć innej przeglądarki PDF, zamiast zintegrowanej z Firefoksem. Aby zmienić program wykorzystywany do wyświetlania plików PDF:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Aplikacje.W panelu Ogólne przejdź do sekcji Aplikacje.
 3. Znajdź wpis Portable Document Format (PDF) na liście i wybierz jego pozycję.
 4. Kliknij strzałkę w kolumnie Czynność dla wybranej pozycji. Jeśli używasz zintegrowanej przeglądarki PDF zobaczysz tam tekst Podgląd w programie Firefox.
 • Aby skorzystać z innej aplikacji do otwierania plików PDF, wybierz ją z listy - na przykład Użyj aplikacji Preview lub Użyj aplikacji Adobe Reader.
  Ostrzeżenie: wtyczka "Adobe Acrobat NPAPI Plug-in" może wywoływać problemy podczas korzystania z Firefoksa. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Pod systemem Mac pliki PDF są puste i nie można ich pobrać.
 • Aby skorzystać z zainstalowanej wtyczki do wyświetlania plików PDF w Firefoksie, wybierz odpowiadający jej wpis z listy dostępnych opcji.

Korzystanie z wtyczki przeglądarki PDF

Mozilla zakończyła wsparcie dla wszystkich wtyczek NPAPI z wyjątkiem Flasha w momencie wydania wersji 52 programu Firefox (7 marzec 2017). Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w tym dokumencie i tym wpisie blogowym, a także na tej stronie pomocy programu Firefox.

Począwszy od 52 wersji programu Firefox, zakończone zostało wsparcie dla wszystkich wtyczek NPAPI z wyjątkiem Flasha. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym dokumencie i na tej stronie pomocy programu Firefox.

Poniższe informacje nie dotyczą 64-bitowej wersji Firefoksa, która oferuje ograniczone wsparcie dla wtyczek.

Możesz również użyć wtyczki PDF , na przykład Adobe Acrobat, Nitro PDF Reader lub Sumatra PDF na przykład Adobe Acrobat, MozPlugger, lub KParts, jeśli jest ona dostępna. Jeśli wtyczka została zainstalowana, ale masz problemy z otwieraniem plików PDF w Firefoksie przy jej użyciu, spróbuj wykonać następujące czynności:

Włączenie wtyczki PDF

Zainstalowana wtyczka PDF może być wyłączona w Firefoksie. Aby ją włączyć:

 1. Kliknij przycisk menu Fx57menu , następnie Fx57Addons-icon Dodatki i wybierz panel Wtyczki.
 2. Wybierz wtyczkę PDF.
 3. Wybierz Zawsze aktywuj z rozwijanego menu.

Zresetowanie akcji pobierania

 1. Otwórz folder profilu:

  Kliknij przycisk menu Fx57menu , następnie Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej.Z menu Pomoc wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  • W sekcji Informacje o aplikacji kliknij przycisk Otwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Otworzy się okno zawierające folder twojego profilufolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać programu Firefox, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania programu Firefox.

 2. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 3. Usuń plik mimetypes.rdfhandlers.json.

Dodatkowe rozwiązania

 • Jeśli wtyczka czytnika PDF jest częścią pakietu aplikacji PDF, sprawdź jej ustawienia - mogą zawierać opcje pozwalające kontrolować obsługę plików PDF lub ich wyświetlanie w przeglądarkach internetowych.
// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Teo, TyDraniu, SUMOka, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support