Otwieranie plików PDF w Firefoksie

Firefox zawiera zintegrowaną przeglądarkę plików PDF umożliwiającą wyświetlanie ich w oknie Firefoksa. W tym artykule wyjaśniono, jak korzystać z wbudowanej przeglądarki plików PDF, jak rozwiązywać najczęściej spotykane problemy, oraz jak korzystać z zewnętrznej przeglądarki plików PDF.

Wbudowana przeglądarka PDF Firefoksa

Firefox zawiera wbudowaną przeglądarkę plików PDF, umożliwiającą przeglądanie prawie wszystkich plików PDF znalezionych w internecie bez użycia zewnętrznej aplikacji (wyjątkiem są pliki PDF z niepoprawnie ustawionym parametrem MIME type). Zintegrowana przeglądarka PDF jest domyślnie włączona. Jeżeli klikniesz link do dokumentu PDF, lub otworzysz go z poziomu panelu pobierania, plik PDF zostanie wyświetlony za pomocą wbudowanej przeglądarki plików PDF.

PDF JS

Wypełnianie formularzy w przeglądarce PDF

Informacja: Ta funkcja jest dostępna w wersji 83 i nowszych przeglądarki Firefox.

Niektóre pliki PDF posiadają interaktywne pola do wypełnienia danych (np. na formularzach). Za pomocą wbudowanej przeglądarki plików PDF programu Firefox można wypełniać pola takie jak tekst, pola wyboru i przyciski radiowe. Po wprowadzeniu danych w tych polach można zapisać plik, zawierający wypełnione pola, na dysku.

PDF Form

Przeglądarka PDF – opcje paska narzędzi

 • Przełączanie widoku dokumentów: Za pomocą przycisku po lewej stronie można otworzyć panel boczny z widokiem miniaturek stron dokumentu. Niektóre dokumenty oferują również spis treści. Ułatwia to przeglądanie długich dokumentów.
  PDF Thumbnails
 • Poprzednia/następna strona lub skok do strony: Możesz użyć strzałek w górę i w dół do przechodzenia pomiędzy stronami lub wpisać numer strony, do której chcesz przejść.
  PDF Pager
 • Zmiana rozmiaru dokumentu: Użyć przycisków + i -, by powiększyć i zmniejszyć stronę lub wybrać poziom powiększenia z rozwijanego menu.
  PDF Zoom
 • Pełny ekran lub tryb prezentacji: By wyświetlić plik PDF na całym ekranie, należy nacisnąć przycisk trybu pełnego ekranu. Klawisz ESC umożliwia wyjście z tego trybu.
  PDF Fullscreen
 • Drukowanie: By otworzyć okno ustawień drukowania, należy nacisnąć przycisk drukarki.
  PDF Print
 • Pobieranie: By zapisać plik PDF na komputerze lub otworzyć go za pomocą zainstalowanego czytnika plików PDF, należy nacisnąć przycisk pobierania.
  PDF Download
 • Bieżąca pozycja: Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij przycisk bieżącej pozycji, by otworzyć aktualny widok w nowej karcie lub oknie.
  PDF Copy

Przeglądarka PDF – skróty klawiszowe

Polecenie skrót
Następna strona N lub J lub lub Page Down
Poprzednia strona P lub K lub lub Page Up
Powiększ Ctrl + +command + +
Pomniejsz Ctrl + -command + -
Skala automatyczna Ctrl + 0command + 0
Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara R
Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Shift + R

Przeglądarka PDF - rozwiązywanie problemów

 • W przypadku niektórych typów plików PDF przeglądarka PDF może mieć problemy z wyświetlaniem czcionek, kolorów lub całego dokumentu. Jeśli pliki PDF nie wyświetlają się prawidłowo lub wyświetla się pusta strona, kliknij ikonę pobierania po prawej stronie nagłówka dokumentu, aby otworzyć go za pomocą domyślnego czytnika plików PDF zainstalowanego na komputerze.
 • Jeśli żaden plik PDF nie otwiera się w zintegrowanej przeglądarce PDF, przyczyną problemu może być jedno z zainstalowanych rozszerzeń. Można wyłączyć wszystkie rozszerzenia, by sprawdzić, które z nich wywołuje problem. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z rozszerzeniami znajdziesz na stronie Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami.

Wyłączenie wbudowanej przeglądarki PDF i użycie innej przeglądarki

Można użyć innego czytnika plików PDF zewnętrznej firmy zamiast wbudowanej przeglądarki Firefoksa. Aby zmienić wbudowaną przeglądarkę PDF na inną:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx MenuFx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Ogólne, przejdź do sekcji Aplikacje.
 3. Znajdź wpis Portable Document Format (PDF) na liście i zaznacz jego pozycję.
 4. Kliknij strzałkę w kolumnie Czynność dla wybranej pozycji i z rozwijanego menu wybierz żądaną przeglądarkę plików PDF.
  Fx76Applications-PDF-Macapplications-fx57-pdfFx61Applications-pdf-win7Fx77Applications-PDF-MacFx78Applications-PDFFx78Applications-PDF-Win
Informacja: Gdy wybrana jest opcja Podgląd w programie FirefoxOtwórz w programie Firefox, używana jest wbudowana przeglądarka plików PDF.

Ustaw program Firefox tak, aby pytał, co zrobić z plikami PDF

Jeśli chcesz, aby Firefox zawsze pytał o to, co zrobić z plikami PDF, wykonaj powyższe kroki, aby zmienić czynność dla pozycji Portable Document Format (PDF), ale z menu rozwijanego wybierz Zawsze pytaj. Następnym razem, gdy klikniesz odnośnik do pobrania pliku PDF, Firefox wyświetli monit z pytaniem, co należy zrobić z tym plikiem. Następnie możesz wybrać, czy chcesz go otworzyć za pomocą wbudowanej w program Firefox przeglądarki plików PDF, otworzyć go za pomocą innej aplikacji PDF, czy też zapisać plik.

Fx78openingPDF-AlwaysAsk

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Zmień zachowanie Firefoksa po kliknięciu lub pobraniu pliku.

Użycie zewnętrznej przeglądarki PDF do otwierania pobranych plików PDF

Można wybrać wbudowaną przeglądarkę PDF jako domyślną do przeglądania plików PDF w Firefoksie, a otwierać pobrane pliki PDF za pomocą narzędzia innej firmy. Aby otwierać pobrane pliki PDF za pomocą zewnętrznego programu:

 1. Otwórz panel pobierania, klikając ikonę pobierania download icon 57 znajdującą się za paskiem adresu.
 2. Kliknij prawym przyciskiem ikonę folderu WinDownloadFile znajdującą się obok nazwy pliku i wybierz Otwórz folder nadrzędny.Naciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij (kliknij dwoma palcami) ikonę lupy MagnifyingGlass znajdującą się obok nazwy pliku i wybierz Pokaż w Finderze.
 3. Następnie w folderze Pobrane kliknij prawym przyciskiemNaciśnij i przytrzymaj klawisz i kliknij plik i wybierz Otwórz za pomocą i wybierz żądaną przeglądarkę plików PDF.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji