Thunderbird en Gmail

Thunderbird kan zo worden geconfigureerd dat het vloeiend samenwerkt met de Gmail-service van Google. Berichten worden tussen uw lokale versie van Thunderbird en het webgebaseerde Gmail gesynchroniseerd.

Nieuwere Gmail-accounts werken niet met Thunderbird 31 en oudere versies, omdat deze de authenticatie van Google niet ondersteunen (bug 849540 bevat de volledige technische details). Zorg ervoor dat u Thunderbird 38 of nieuwer gebruikt voordat u uw account configureert.

Uw Gmail-account configureren

Om Thunderbird te configureren voor het gebruik met Gmail dient u eerst IMAP in te schakelen bij uw Gmail-account. Zie Gmails instructies voor hulp. (IMAP is bij nieuwe Gmail-accounts standaard ingeschakeld.)

Controleer goed of ‘Apps met lagere beveiliging’ is ingeschakeld. Zie Googles artikel over ‘minder veilige apps’ voor hulp.

Selecteer vervolgens Bestand > Nieuw > Bestaande e-mailaccount…. Het dialoogvenster ‘E-mailaccountset-up’ wordt weergegeven. Nadat u uw accountgegevens hebt ingevoerd (echte naam, e-mailadres en wachtwoord), zal Thunderbird automatisch uw Gmail-verbinding configureren. Klik op Gereed, meld u aan met uw Google-account als hierom wordt gevraagd en dat is alles! Thunderbird zal uw bestaande berichten downloaden en uw Gmail is gereed voor gebruik.

Wend u voor meer gedetailleerde informatie tot:

Bijzonderheden van Gmail

Berichten archiveren

Om consistent te blijven met het gedrag van Gmail archiveert Thunderbird uw bericht in de map ‘Alle berichten’, en niet in een map ‘Archieven’, zoals dat gebeurt bij andere accounts (en is beschreven in het artikel Gearchiveerde berichten).

Gmail Archive settings

Houd er rekening mee dat de knop Archiveringsopties… voor Gmail-accounts is uitgeschakeld, omdat het definiëren van de detaillering van archivering bij Gmail niet nodig is.

Abonneren op mappen en synchroniseren van berichten

Gmail-labels en Thunderbird-mappen begrijpen

Gmail gebruikt een speciale implementatie van IMAP. In deze implementatie worden Gmail-labels Thunderbird-mappen. Wanneer u een label aan een bericht in Gmail toevoegt, maakt Thunderbird een map aan met dezelfde naam als het label en wordt het bericht in die map opgeslagen. Op dezelfde wijze zal, als u een bericht naar een map in Thunderbird verplaatst, Gmail een label aanmaken met de mapnaam en dit aan het bericht toekennen.

In het onderstaande voorbeeld komen de mappen op hetzelfde niveau als de map ‘[Gmail]’ (‘g+’, ‘Privé’, ‘Facturen’, ‘Reizen’ en ‘Werk’) overeen met Gmail-labels.

default gmail folders

Er is ook een aantal speciale submappen voor de map ‘[Gmail]’:

 • Alle berichten: bevat alle berichten in uw Gmail-account, inclusief verzonden en gearchiveerde berichten. Berichten die u in uw Postvak IN ziet zullen ook in de map [Gmail]/Alle berichten verschijnen.
 • Concepten: bevat conceptberichten.
 • Verzonden berichten: bevat verzonden berichten.
 • Spam: bevat spamberichten die als spam zijn gemarkeerd (door Gmail of Thunderbird).
 • Met ster: bevat berichten die van een ster zijn voorzien (door Gmail of Thunderbird).
 • Prullenbak: bevat verwijderde berichten.
 • Belangrijk: bevat berichten die Gmail heeft gemarkeerd als ‘belangrijk’. (Zie Overzicht van Postvak Prioriteit voor meer details over deze Gmail-functie.)

Houd er rekening mee dat een bericht meerdere labels kan hebben (zoals ‘Privé’, ‘Reizen’, ‘Alle berichten’ en ‘Met ster’). In dat geval wordt een enkel exemplaar van dit bericht gedownload, maar wordt dit in alle betreffende Thunderbird-mappen weergegeven.

Abonneren op of uitschrijven van mappen (labels)

U kunt instellen welke Gmail-mappen u in Thunderbird wilt weergeven. Standaard worden alle Gmail-mappen weergegeven, zoals hierboven beschreven. Klik met de rechtermuisknop op een map en selecteer Abonneren om de mapweergave te configureren.

subscribe gmail folders

Haal de vinkjes weg bij alle mappen die u niet in Thunderbird wilt laten weergeven. Berichten zullen nog steeds worden gedownload en beschikbaar zijn via de map ‘Alle berichten’. Ze worden ook opgenomen in zoekresultaten. Het Gmail-label (de Thunderbird-map) zal echter niet worden weergegeven.


Mappen (labels) synchroniseren

Als u al uw Gmail-labels en -berichten in Thunderbird wilt zien maar wilt voorkomen dat alle berichten naar uw systeem worden gedownload, wilt u wellicht de synchronisatie-instellingen aanpassen. Op deze manier kunt u vastleggen welke map moet worden gesynchroniseerd. Als u geen map synchroniseert, zal de berichtkop nog wel in Thunderbird worden weergegeven, maar wordt de berichtinhoud pas gedownload zodra u op de berichtkop klikt.

Als u de wijze waarop berichten worden gedownload wilt aanpassen, dient u de synchronisatieopties voor de account en individuele mappen in te stellen. (Extra > Accountinstellingen…Bewerken > Accountinstellingen…) Zie IMAP-synchronisatie voor meer informatie.


Nuttige add-ons

 • Als u uw contacten tussen Thunderbird en Gmail wilt synchroniseren, probeer dan de add-ons Google Contacts of gContactSync.
 • Als u uw agenda tussen Lightning en Google Agenda wilt synchroniseren, lees dan Lightning gebruiken met Google Agenda.
 • Flat Folder Tree is handig voor het tonen van alle submappen van de IMAP-map van [Gmail] op hetzelfde niveau als uw andere mappen.
 • Gmail Buttons maakt het makkelijker om berichten naar de mappen Prullenbak en Ongewenst te verplaatsen. De bètaversie toont tevens alle Gmail-labels voor elk bericht.

Gmail en BCC-adressen

Als u een e-mailclient (zoals Thunderbird, Outlook, Entourage etc.) met een Gmail-account gebruikt en uw account zo is geconfigureerd dat e-mail via het IMAP-protocol wordt gesynchroniseerd, kunt u geen BCC-berichtontvangers zien wanneer u het bericht in de map ‘Verzonden berichten’ bekijkt. (Zie Handmatige accountconfiguratie voor een beschrijving van de IMAP- en POP-protocollen.)

Stel dat u bijvoorbeeld een bericht met de volgende ontvangers hebt verstuurd:

75cc304ad20b8d48904ad675f7dafcef-1295389047-245-1.jpg

Als u daarna het bericht in de map ‘Verzonden berichten’ bekijkt, worden alleen de ‘Aan’- en ‘CC’-adressen als berichtontvangers zichtbaar. Dit komt doordat Gmail berichten van de BCC-ontvanger(s) ontdoet. Het bericht wordt wel naar de BCC-ontvanger verzonden, maar de BCC-berichtontvanger wordt niet in het opgeslagen verzonden bericht weergegeven. (De BCC-ontvanger wordt ook niet op Gmails webgebaseerde interface weergegeven als het bericht vanuit Thunderbird is verzonden.)

Om dit probleem te omzeilen kunt u de webinterface van Gmail gebruiken om berichten te verzenden als u een BCC-ontvanger moet toevoegen. Als alternatief kunt u een andere SMTP-server gebruiken dan die van Gmail. Uw internetserviceprovider (ISP) biedt bijvoorbeeld toegang tot een SMTP-server die u zou kunnen gebruiken voor het verzenden van berichten. (Zie Handmatige accountconfiguratie voor hulp.)

Zie ook

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.