Automatische accountconfiguratie

Belangrijke noot voor iedereen die naar deze pagina is doorgestuurd door Yahoo-website-advies. Lees de informatie in het Helpartikel Thunderbird en Yahoo, subsectie ‘Bericht over belangrijke wijzigingen aan de aanmeldingsmethode’.

Het instellen van een nieuwe account met Thunderbird is eenvoudig. U hoeft alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord voor uw e-mailprovider op te geven, en uw e-mailadres. Thunderbird verzamelt details over de verbinding (zoals poorten, servernamen, beveiligingsprotocollen, etc.) door uw e-mailprovider op te zoeken in een database die verbindingsgegevens voor alle grotere internetserviceproviders (ISP’s) bevat. Na het vaststellen van de provider van uw account (zoals gespecificeerd achter het ‘@’-symbool in uw e-mailadres) kan Thunderbird doorgaans de accountdetails verzorgen.

Uw computer moet met het internet zijn verbonden om Thunderbird uw account automatisch te laten aanmaken.

De eerste keer dat u Thunderbird opent na het installeren, wordt u gevraagd een profiel aan te maken. (Sluit op dit moment alle vensters die voorstellen om een e-mailservice in te stellen en ga verder). Vervolgens wordt gevraagd details over uw e-mailaccount op te geven in het onderstaande dialoogvenster. Het dialoogvenster wordt ook weergegeven wanneer u een nieuwe e-mailaccount toevoegt (via Bestand > Nieuw > Bestaande e-mailaccount… of via de Accountinstellingen). Een andere manier om een nieuwe account toe te voegen is door op een bestaande accountnaam te klikken (het weergegeven e-mailadres). Onder de sectie ‘Accounts’ bevinden zich twee opties: ‘Instellingen voor deze account bekijken’ en ‘Nieuwe account aanmaken’‘Een account instellen’. Klik onder ‘Nieuwe account aanmaken’‘Een account instellen’ op ‘E-mail’ om het onderstaande dialoogvenster weer te geven.

AcctWiz1

Wanneer u op Annuleren klikt, zal Thunderbird de e-mailprovider opzoeken en proberen de serverinstellingen te bepalen.

AcctWiz2

In het bovenstaande geval zijn de providergegevens gebruikt om de accountdetails in te vullen en de geboden services te configureren:

  • Inkomende e-mail: IMAP op imap.gmx.net, gebruikt Secure Socket Layer (SSL)
  • Uitgaande e-mail: SMTP op mail.gmx.net, gebruikt SSL

U hebt de keuze voor IMAP of POP als protocol voor uw inkomende e-mail. IMAP en POP zijn de standaardprotocollen voor het ophalen van e-mailberichten. Via IMAP, het modernere protocol, kunt u berichten tegelijk op de mailserver en uw lokale machine opslaan. Via het POP-protocol kunnen berichten alleen lokaal worden opgeslagen. E-mailproviders kunnen toegang geven via het IMAP- of het POP-protocol, of beide protocollen ondersteunen. (Zie voor een beter begrip van de technische details over beide protocollen de artikelen Verklarende woordenlijst inclusief typen accounts en IMAP-synchronisatie).

Om de accountconfiguratie te voltooien:

  • Account aanmaken : klik op deze knop om een nieuwe account aan te maken.
  • Annuleren : onderbreekt de automatische configuratie van de account.
  • Handmatige configuratie… : de account handmatig configureren. Thunderbird zal een nieuwe account aanmaken met de getoonde details en vervolgens het dialoogvenster Accountinstellingen openen, zodat u verdere wijzigingen kunt aanbrengen. (Zie Handmatige accountconfiguratie voor hulp.)

Na het aanmaken geeft Thunderbird de nieuwe account weer:

AcctWiz3

Als uw account niet automatisch door Thunderbird kan worden geconfigureerd, moet u deze handmatig configureren. Dit wordt gedaan via het dialoogvenster Accountinstellingen, wat te benaderen is via het menu ExtraBewerken. Uw e-mailaccountprovider kan details over verbindingsgegevens verzorgen. (De gegevens zijn waarschijnlijk beschikbaar op de website van de provider.) Zie het artikel Handmatige accountconfiguratie voor volledige instructies. Zie het artikel FAQ - IMAP naar POP wijzigen als u de server voor inkomende e-mail van IMAP naar POP moet wijzigen.

Een nieuwe ISP toevoegen

Het Thunderbird-team wil graag voor zo veel mogelijk ISP’s en webmailproviders servergegevens verzamelen. U kunt helpen! Als uw e-mailservergegevens niet worden gevonden wanneer u uw account aanmaakt, moet u uw account handmatig configureren. Vraag uw e-mailprovider echter haar ISP-verbindingsgegevens aan te leveren. Voor meer gedetailleerde technische informatie over ISPDB en automatische configuratie, het gebruik ervan en het toevoegen van een record hieraan, zie Automatische configuratie in Thunderbird op MDN web docs.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info