Firefox kan geen websites laden maar andere browsers wel

Dit artikel beschrijft problemen waarbij Firefox geen websites kan laden, maar andere webbrowsers (zoals Internet ExplorerSafariEpiphany in Gnome of Konqueror in KDE) wel. Als dit gebeurt, kan Firefox een foutmelding Server niet gevonden of Kan geen verbinding maken weergeven.

Internetbeveiligingssoftware die Firefox blokkeert

Als u websites kon laden tot het moment dat u Firefox bijwerkte of totdat uw internetbeveiligingssoftware werd bijgewerkt, opnieuw werd geconfigureerd of door andere software werd vervangen, is het zeer waarschijnlijk dat uw internetbeveiligingssoftware (waaronder firewalls, antivirusprogramma’s, antispywareprogramma’s en meer) tegengaat dat Firefox verbinding maakt met het internet.

Noot: sommige internetbeveiligingsprogramma’s kunnen zelfs in een ‘uitgeschakelde’ toestand toegang tot het internet blokkeren.

In de meeste gevallen dient u ervoor te zorgen dat uw internetbeveiligingssoftware up-to-date is, en Firefox uit de programmalijst van vertrouwde of bekende programma’s te verwijderen en vervolgens opnieuw toe te voegen. Zie het artikel Firewalls zo configureren dat Firefox toegang heeft tot het internet voor instructies over het configureren van bepaalde programma’s.

Verbindingsinstellingen van Firefox

Als u verbinding met het internet maakt via een proxyserver die verbindingsproblemen ondervindt, zult u geen websites kunnen laden. Om uw verbindingsinstellingen in Firefox te controleren:

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Geavanceerd.
 3. Selecteer het tabblad Netwerk.
 4. Klik in de sectie Verbinding op Instellingen….
 5. Uw proxyinstellingen wijzigen:
 6. Sluit het venster Verbindingsinstellingen.
 7. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.
 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Ga in het paneel Algemeen omlaag naar de sectie Netwerkproxy.
 3. Klik in de sectie Netwerkproxy op Instellingen….
 4. Uw proxyinstellingen wijzigen:
 5. Sluit het dialoogvenster Verbindingsinstellingen.
 6. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Als u merkt dat wijzigingen die u aan uw verbindingsinstellingen van Firefox aanbrengt niet worden onthouden wanneer u Firefox herstart, zie dan Probleem met voorkeuren die niet worden opgeslagen verhelpen.

IPv6

Firefox ondersteunt standaard IPv6, dat op bepaalde systemen verbindingsproblemen kan veroorzaken. Om IPv6 in Firefox uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina ‘Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!’ kan verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Voer in het veld Zoeken network.dns.disableIPv6 in.
 3. Dubbelklik in de lijst van voorkeuren op network.dns.disableIPv6 om de waarde ervan in te stellen op true.

DNS Prefetching

Firefox probeert het laden van nieuwe websites te versnellen door gebruik te maken van DNS Prefetching, wat in bepaalde systeemconfiguraties fouten bij het laden van pagina’s kan veroorzaken. Om DNS Prefetching uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina ‘Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!’ kan verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Klik met de rechtermuisknopKlik terwijl u de Control-toets ingedrukt houdt in de lijst van voorkeuren, selecteer Nieuw en selecteer daarna Boolean.
 3. Voer in het veld Voer de voorkeurnaam in network.dns.disablePrefetch in en klik op OK.
 4. Selecteer true wanneer wordt gevraagd de waarde in te stellen en klik op OK.

Firefox kan bepaalde websites niet laden

Als u merkt dat Firefox bepaalde websites wel kan laden en andere niet, wis dan eerst uw Firefox-cookies en -buffer:

 1. Klik op de knop Bibliotheek 57 library icon , klik op Geschiedenis en selecteer Recente geschiedenis wissen….
 2. Selecteer Alles in het vervolgkeuzemenu Te wissen tijdsperiode:.
 3. Klik op het pijltje naast Details om de items die kunnen worden gewist weer te geven.
 4. Selecteer zowel Cookies als Buffer.
 5. Klik op Nu wissen.
 1. Klik op de knop Bibliotheek 57 library icon , klik op Geschiedenis en selecteer Recente geschiedenis wissen….
 2. Selecteer Alles in het vervolgkeuzemenu Te wissen tijdsperiode:.
 3. Selecteer zowel Cookies als Buffer onder het vervolgkeuzemenu.
 4. Klik op Nu wissen.

Controleren op malware

Als u de websites die eerder niet in Firefox werkten na het het wissen van uw cookies en buffer nog steeds niet kunt laden, dient u uw computer te controleren op malware. Bepaalde typen malware staan bekend om het aanvallen van Firefox en kunnen voorkomen dat het diverse websites laadt:
Gebaseerd op informatie van Error loading websites (mozillaZine KB)

// Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven:Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Word vrijwilliger bij Mozilla Support