Problemen met extensies, thema’s en hardwareversnelling verhelpen om bekende problemen met Firefox op te lossen

Dit artikel helpt u vast te stellen of een extensie, thema of hardwareversnelling uw Firefox-probleem veroorzaakt, en zo ja, hoe u Firefox weer normaal kunt laten werken.

De functie Firefox opfrissen kan veel problemen oplossen door Firefox terug te zetten naar de begintoestand, waarbij uw belangrijke gegevens behouden blijven. Overweeg deze functie te gebruiken voordat u begint aan een langdurig proces van probleemoplossing.

Firefox in Veilige modus starten

De Veilige modus schakelt alle extensies tijdelijk uit, gebruikt het standaardthema en schakelt hardwareversnelling uit. Dit zal helpen vast te stellen of een van deze items uw probleem veroorzaakt. Zie voor meer info Problemen met Firefox oplossen via de Veilige modus. Om Firefox in Veilige modus te starten:

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu , klik op Help Help-29 Klik op de menuknop Fx57menu , klik op Help en selecteer Herstarten met uitgeschakelde add-ons…. Firefox zal opstarten met het dialoogvenster Firefox Veilige modus.
  Noot: u kunt Firefox ook in Veilige modus starten door de shift-toets ingedrukt te houden tijdens het starten van Firefox.de option-toets ingedrukt te houden tijdens het starten van Firefox. Firefox af te sluiten, naar uw Terminal te gaan en het volgende uit te voeren: firefox -safe-mode
  Mogelijk dient u het installatiepad van Firefox (bv. /usr/lib/firefox) op te geven.
  Fx68SafeMode
 2. Druk zodra het venster Firefox Veilige modus verschijnt op de knop Starten in veilige modus.
Waarschuwing: door op de knop Firefox opfrissen te klikken wordt Firefox teruggezet naar de oorspronkelijke staat, met behoud van uw essentiële gegevens. Zie Firefox opfrissen - Add-ons en instellingen herinitialiseren voor meer informatie.

Controleer nadat u op Starten in veilige modus hebt geklikt en Firefox is gestart of uw probleem optreedt.

Het probleem treedt nog steeds op in Veilige modus

Als uw probleem in Veilige modus aanhoudt, wordt het niet door een extensie, thema of hardwareversnelling veroorzaakt. Andere mogelijke oorzaken zouden plug-ins of aangebrachte wijzigingen in de voorkeursinstellingen van Firefox kunnen zijn, die niet worden uitgeschakeld in Veilige modus. Bekijk deze artikelen voor extra suggesties bij het oplossen van problemen:

Het probleem treedt niet op in Veilige modus

Als uw probleem niet optrad in Veilige modus, wordt het zeer waarschijnlijk veroorzaakt door een extensie, thema of hardwareversnelling. Ga verder met het volgen van de stappen in dit artikel om vast te stellen of een extensie of thema uw probleem veroorzaakt.

Hardwareversnelling uitschakelen

Bij sommige grafische processoren en installaties van grafische stuurprogramma’s kan Firefox crashen of moeite hebben met het tonen van tekst of objecten op pagina’s wanneer hardwareversnelling wordt gebruikt. U kunt proberen hardwareversnelling uit te schakelen om te controleren of dit het probleem verhelpt.

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en selecteer Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Geavanceerd en het tabblad Algemeen.
 3. Haal het vinkje weg bij Hardwareversnelling gebruiken wanneer beschikbaar.
 4. Klik op de menuknop New Fx Menu en selecteer AfsluitenAfsluiten Close 29 .

  Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en selecteer Afsluiten. Klik op het Firefox-menu bovenin het scherm, en klik daarna op Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten.

 5. Start Firefox zoals u gewend bent.
 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en selecteer Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het tabblad Algemeen
 3. Haal onder Prestaties het vinkje weg bij Aanbevolen prestatie-instellingen gebruiken.
  Er worden aanvullende instellingen weergegeven.
  Fx55Performance-disableHWA
 4. Haal het vinkje weg bij Hardwareversnelling gebruiken wanneer beschikbaar.
 5. Klik op de menuknop New Fx Menu en selecteer AfsluitenAfsluiten Close 29 .

  Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en selecteer Afsluiten. Klik op het Firefox-menu bovenin het scherm, en klik daarna op Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten.

 6. Start Firefox zoals u gewend bent.

Als het probleem niet meer optreedt, was hardwareversnelling zeer waarschijnlijk de oorzaak. U kunt proberen de stuurprogramma’s van uw grafische kaart bij te werken om te controleren of dat het probleem verhelpt, of eenvoudig hardwareversnelling uitgeschakeld houden. In het andere geval is uw probleem waarschijnlijk gerelateerd aan extensies of thema’s. Ga verder met het volgen van de stappen in dit artikel om te controleren of deze helpen.

Omschakelen naar het standaardthema

Als u een ander thema gebruikt dan het standaardthema van Firefox:

 1. Klik op de menuknop Fx57menu , klik op Fx57Addons-icon Add-ons en kies Thema’s.
 2. Zoek het thema Standaard (uitgeschakeld), klik op de ellipsis (drie puntjes) en klik daarna op de knop Inschakelen om Firefox naar dat thema te laten omschakelen.
 3. Klik wanneer nodig op Firefox herstarten.
 4. Klik op de menuknop New Fx Menu en selecteer AfsluitenAfsluiten Close 29 .

  Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en selecteer Afsluiten. Klik op het Firefox-menu bovenin het scherm, en klik daarna op Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten.

 5. Start Firefox normaal op.

Controleer of het probleem optreedt. Als het niet langer optreedt, werd het veroorzaakt door het thema dat u gebruikte. Als het nog steeds optreedt, ga dan verder met het volgen van de stappen in dit artikel.

Alle extensies uitschakelen

Om vast te stellen of een gebrekkige extensie uw probleem veroorzaakt, kunt u al uw geïnstalleerde extensies uitschakelen:

 1. Klik op de menuknop Fx57menu , klik op Fx57Addons-icon Add-ons en kies Extensies.
 2. Klik voor elke extensie die is Ingeschakeld op de blauwe schuifknop Fx72BlueToggle naast de bijbehorende extensie.
  De extensie wordt verplaatst naar de lijst Uitgeschakeld.
 3. Herhaal dit voor alle andere extensies.
 4. Sluit Firefox als alle extensies zijn uitgeschakeld:

  Klik op de menuknop New Fx Menu en selecteer AfsluitenAfsluiten Close 29 .

  Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en selecteer Afsluiten. Klik op het Firefox-menu bovenin het scherm, en klik daarna op Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten.

 5. Start Firefox normaal op.
 1. Klik op de menuknop Fx57menu , klik op Fx57Addons-icon Add-ons en kies Extensies.
 2. Klik voor elke extensie die is Ingeschakeld op de ellipsis (drie puntjes) en selecteer Uitschakelen.
  De extensie wordt verplaatst naar de lijst Uitgeschakeld.
 3. Herhaal dit voor alle andere extensies.
 4. Sluit Firefox als alle extensies zijn uitgeschakeld:

  Klik op de menuknop New Fx Menu en selecteer AfsluitenAfsluiten Close 29 .

  Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en selecteer Afsluiten. Klik op het Firefox-menu bovenin het scherm, en klik daarna op Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten.

 5. Start Firefox normaal op.
 1. Klik op de menuknop Fx57menu , klik op Fx57Addons-icon Add-ons en kies Extensies.
 2. Kies een extensie en klik op Uitschakelen.
 3. Herhaal dit voor alle overige extensies in de lijst.
 4. Sluit Firefox als alle extensies zijn uitgeschakeld:

  Klik op de menuknop New Fx Menu en selecteer AfsluitenAfsluiten Close 29 .

  Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en selecteer Afsluiten. Klik op het Firefox-menu bovenin het scherm, en klik daarna op Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten.

Nadat u Firefox opnieuw hebt gestart, zullen alle extensies zijn uitgeschakeld.

Controleer of uw probleem nog aanwezig is. Als het probleem niet langer optreedt wanneer alle extensies zijn uitgeschakeld, werd het veroorzaakt door een van uw extensies. Ga als volgt verder om te bepalen welke extensie uw probleem veroorzaakte:

Controleren op gebrekkige extensies

Om vast te stellen welke uitgeschakelde extensie uw probleem veroorzaakte, kunt u alle extensies een voor een weer inschakelen.

 1. Klik op de menuknop Fx57menu , klik op Fx57Addons-icon Add-ons en kies Extensies. # Klik op de overeenkomstige schuifknop om de extensie in te schakelen. De schuifknop wordt blauw indien ingeschakeld.de ellipsis (drie puntjes) en selecteer Inschakelen om de extensie in te schakelen.
 2. Sluit Firefox:

  Klik op de menuknop New Fx Menu en selecteer AfsluitenAfsluiten Close 29 .

  Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en selecteer Afsluiten. Klik op het Firefox-menu bovenin het scherm, en klik daarna op Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten.

 3. Start Firefox normaal op.

Controleer nadat u Firefox opnieuw hebt gestart of uw probleem optreedt. Als het probleem terugkeert, werd het veroorzaakt door de extensie die u het laatst hebt ingeschakeld.

Noot: als u een groot aantal extensies hebt, kan het inschakelen van meerdere extensies tegelijk sneller zijn. De methode met het minste aantal benodigde herstarts is: schakel de helft van de extensies in deze lijst in, herstart vervolgens Firefox en controleer of het probleem aanwezig is. Als het probleem weer optreedt, weet u dat de gebrekkige extensie zich onder de zojuist ingeschakelde extensies bevindt. Als het probleem niet optreedt, weet u dat de gebrekkige extensie zich onder de uitgeschakelde extensies bevindt. Herhaal het proces totdat de gebrekkige extensie is gevonden.

Nadat u de gebrekkige extensie hebt gevonden, kunt u deze uitschakelen of de-installeren en de overige extensies in het venster Add-ons weer inschakelen.

Extensies bijwerken

Als een extensie uw probleem veroorzaakte, is er mogelijk een update beschikbaar die dit verhelpt:

 1. Klik op de menuknop Fx57menu , klik op Fx57Addons-icon Add-ons en kies Extensies.
 2. Klik op het tandwiel gear icon bovenin het paneel Extensies van de Add-onbeheerder en selecteer Controleren op updates.
 3. Als er updates worden gevonden, installeer deze dan door op Updates installeren te klikken.
 4. Sluit Firefox als de installatie is voltooid:

  Klik op de menuknop New Fx Menu en selecteer AfsluitenAfsluiten Close 29 .

  Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en selecteer Afsluiten. Klik op het Firefox-menu bovenin het scherm, en klik daarna op Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten.

 5. Start Firefox normaal op.

Nadat Firefox opnieuw is herstart, zullen uw extensies zijn bijgewerkt. Als de extensie die uw probleem veroorzaakte is bijgewerkt, kunt u deze inschakelen en nogmaals controleren of uw probleem optreedt.

Instellingen van extensies controleren

Sommige problemen kunnen ontstaan als de instellingen van een extensie voorrang hebben op instellingen van Firefox (zoals problemen met werkbalken). Mogelijk dient u daarom de instellingen van een extensie te controleren om te zien of u de optie kunt vinden die uw probleem veroorzaakt:

 1. Klik op de menuknop Fx57menu , klik op Fx57Addons-icon Add-ons en kies Extensies.
 2. Klik voor de extensie die uw probleem veroorzaakt op de ellipsis (drie puntjes) en op de knop OptiesVoorkeuren.
 3. Controleer de instellingen om te zien of er een optie is die uw probleem kan oplossen.
 4. Als u een geschikte optie hebt gevonden, klik dan op Opslaan en herstart Firefox.
Vanaf Firefox-versie 57 werken alleen nog extensies die met WebExtensions-API’s zijn gebouwd. Niet zeker of dit voor uw add-ons geldt? Zie Add-on-technologie van Firefox wordt gemoderniseerd en deze veelgestelde vragen voor details.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info