Template:ImportHTMLBookmarks

Klik butang Tandabuku Bookmarks-29 dan pilih Papar Semua Tandabuku untuk membuka tetingkap Pustaka.

  • Dalam tetingkap Pustaka di dalam bar alatan, klik f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Import dan Sandaran dan pilih Import Tandabuku daripada HTML....
    Importing HTML Bookmarks - Win fx7
  • Dalam tetingkap Import Fail Tandabuku yang dibuka, navigasi ke tandabuku fail HTML yang anda mahu import dan pilih fail berkenaan.
  • Klik butang Buka. Tetingkap Import Fail Tandabuku akan ditutup.
  • Tutup tetingkap Pustaka.
  • // Sukarelawan budiman berikut telah membantu menulis artikel ini:Othman Wagiman. Anda juga boleh membantu - ketahui caranya.
    Sukarelawan Sokongan Mozilla