Template:computercode

Belum ada sesiapa membantu menterjemahkan artikel ini. Jika anda tahu cara lokalisasi SUMO berfungsi, mulakan menterjemah sekarang. Jika anda mahu belajar cara menterjemah artikel untuk SUMO, sila mulakan sekarang.
 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Click on the Sync tab.
 3. Click Set Up Firefox Sync.
  Sync Setup 1
 4. Under I already have a Firefox Sync account click Connect and the code to add this computer will be displayed.
  Comp Code
 1. At the top of the Firefox window, click the Firefox buttonclick the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. The code to add this computer will be displayed.
  Pair - Win
 1. On the menu bar, click the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. The code to add this computer will be displayed.
  Pair - Mac
 1. At the top of the Firefox window, click the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. The code to add this computer will be displayed.
  Pair - Lin
// Sukarelawan budiman berikut telah membantu menulis artikel ini:Tonnes, Michael Verdi, scoobidiver, Ibai. Anda juga boleh membantu - ketahui caranya.
Sukarelawan Sokongan Mozilla