Firefox release notes - What's new and known issues

Belum ada sesiapa membantu menterjemahkan artikel ini. Jika anda tahu cara lokalisasi SUMO berfungsi, mulakan menterjemah sekarang. Jika anda mahu belajar cara menterjemah artikel untuk SUMO, sila mulakan sekarang.

For a summary of new features and known issues in the latest versions of Firefox and Firefox for Android, see:

See also:

// Sukarelawan budiman berikut telah membantu menulis artikel ini:AliceWyman, Chris Ilias, Michael Verdi, ideato, Dyvik Chenna, matinnabi. Anda juga boleh membantu - ketahui caranya.

Artikel ini bermanfaat? Sila tunggu...

Sukarelawan Sokongan Mozilla