Template:closeOptionsPreferences

Tutup halaman about:preferences. Setiap perubahan akan disimpan secara automatik.

// Sukarelawan budiman berikut telah membantu menulis artikel ini:admin, Othman Wagiman. Anda juga boleh membantu - ketahui caranya.
Sukarelawan Sokongan Mozilla