Pemasangan Firefox

Artikel ini tidak lagi diselenggara, jadi kandungannya mungkin sudah lapuk.

Klik pada sistem operasi yang ingin anda pasangkan dengan Firefox.

[[Installing Firefox on Windows|[[Image:vista.jpg|valign=middle]]Memasang Firefox pada Windows]]

[[Installing Firefox on Mac|[[Image:macos.jpg|valign=middle]]Memasang Firefox pada Mac]]

[[Installing Firefox on Linux|[[Image:linux.jpg|valign=middle]]Memasang Firefox pada Linux]]

Memasang Firefox pada alatan-alatan mobil

Firefox belum disediakan untuk apa-apa alatan mobil. Mozilla Corporation telah mengumumkan rancangan-rancangan untuk menghasilkan versi mobil Firefox yang bergelar "Fennec", dan dijangka akan siap pada akhir tahun 2009. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk FAQ projek Firefox Mobil.

Firefox pada iPhone

Fennec (versi Firefox mobil) tidak boleh dihasilkan untuk Apple iPhone kerana lesen Apple tidak membenarkan perisian iteratif pada iPhone.
Berdasarkan maklumat dari Installing Firefox (mozillaZine KB)

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Sukarelawan

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More