Sync bookmarks, logins and browsing history on Firefox for iOS

Dotal njeje něchtó pomhał, tutón nastawk přełožować. Jeli hižo wěsće, kak so na SUMO přełožuje, započńće hnydom přełožować. Jeli chceće wuknyć, kak móžeće nastawki za SUMO přełožować, započńće prošu tu.

If you use Firefox on multiple devices, a free Firefox Account lets you sync your history, open tabs, bookmarks and passwords on all your devices. All you need is an email address and password.

Set up Firefox Accounts on your iOS device

 1. Tap the menu button at the bottom of the screen (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
  menu button ios 37

 2. Tap Sign in to Sync to open the Turn on Sync page.
  • To sign in using QR code pairing:
   • Visit Firefox.com/pair on your desktop to show the QR code (you might need to sign in to your Firefox Account first).
   • When the QR code displays, tap Ready to Scan on your phone.
   • Scan the QR code on your desktop. Firefox will automatically sign in and sync your information.
  • To sign in using your email address:
   • Tap Use Email instead.
   • Enter your login credentials or sign up for an account (it's free) if you don't have one.


To set up Sync on another device, see:

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije