Synchronizowane rajtarki z druhich gratow pokazać

Kedźbu: Prošu aktualizujće swoju wersiju Firefox, zo byšće najnowše funkcije wužiwał.

Sync zmóžnja wam přistup na wočinjene rajtarki přez desktop, laptop a mobilne graty Android, kotrež Firefox wužiwaja. Tłóčatko synchronizowanych rajtarkow zmóžnja wam přistup na tute webstrony na wašim ličaku z jenož jednym kliknjenjom.

synced tabs 45
Prjedy hač započnjeće, zarjadujće Sync na wšěch gratach, kotrež Firefox wužiwaja. Hlejće Kak zarjaduju Sync na swojim ličaku? za dalše informacje.

Symbolowej lajsće tłóčatko synchronizowanych rajtarkow přidać

Přidajće najprjedy swojej symbolowej lajsće tłóčatko synchronizowanych rajtarkow za lochki přistup na swoje rajtarki. Trjebaće to jenož jedyn raz činić.

  1. Klikńće na menijowe tłóčatko new fx menu a potom na Přiměrić.
  2. Ćehńće tłóčatko synchronizowanych rajtarkow synced tabs button 45 z pola měnija Přiměrić do swojeje symboloweje lajsty.
  3. Klikńće na Přiměrjenje skónčić.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla