Bóčnicu Firefox wužiwać, zo byšće přistup k zapołožkam, historiji a synchronizowanym rajtarkam měł

Firefox praktiske tłóčatko bóčnicy sobu přinjese, kotrež wam přistup k wašim zapołožkam, historiji a synchronizowanym rajtarkam z jednym kliknjenjom zmóžnja. Tutón nastawk wam pokazuje, kak móžeće tutu funkciju wužiwać.

sidebar button 57

Tłóčatko bóčnicy wašim wodźenskim elementam přidać

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a potom na Přiměrić…Symbolowu lajstu přiměrić…Dalše nastroje a wubjerće Symbolowu lajstu přiměrić…. Wokno so wočini, ze wšěmi wodźenskimi elementami, kotrež móžeće Firefox přidać.
 2. Ćehńće tłóčatko Bóčnicy do swojeho menija abo swojeje symboloweje lajsty. Je waš rozsud!
  customize sidebar 57
 3. Klikńće na tłóčatko Dokónčeny, zo byšće swoje změny składował.
Zo byšće wjace wo přiměrjenju swojich tłóčatkow a symbolowych lajstow Firefox zhonił, hlejće Wodźenske elementy, tłóčatka a symbolowe lajsty w Firefox přiměrić.


Bóčnicu zmóžnić a znjemóžnić

 1. Klikńće na tłóčatko bóčnicy a potom na nastajenje, kotrež chceće začitać.
 2. Zo byšće bóčnicu znjemóžnił, potom znowa na tłóčatko bóčnicy a klikńće, zo byšće nastajenje znjemóžnił.

Bóčnicu dolěwa abo doprawa přesunyć

Bóčnica so po standardźe nalěwo pokazuje, ale móžeće ju tež doprawa přesunyć.

 1. Klikńće na šipk pódla Zapołožki, zo byšće meni wočinił.
 2. Wubjerće Bóčnicu doprawa přesunyć.
  move sidebar 57

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije