Kak zarjaduju Sync na swojim ličaku?

Sync wam zmóžnja, waše daty a nastajenja přez wšě waše graty dźělić (na přikład waše zapołožki, wašu historiju, waše hesła, wočinjene rajtarki, čitansku lisćinu a instalowane přidatki). Tutón nastawk wam pokazuje, kak móžeće Sync zarjadować.


Wažny: Sync słužba za zawěsćenje datow njeje. Wužiwarjo měli dale prawidłowne zawěsćenja swojich profilow Firefox přewjesć, zo bychu straće datow zadźěwali.

Zo byšće Sync zarjadował, dyrbiće dwě wěcy činić: konto na swojim hłownym graće załožić a so potom z pomocu druhich gratow pola tutoho konta přizjewić. Tu su jednotliwe kroki:

Konto Sync załožić

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko new fx menu a potom na Pola Sync přizjewić. Přizjewjenska strona so w nowym rajtarku wočini.
  Pola Sync přizjewić
 2. Klikńće na tłóčatko Konto załožić.
 3. Wupjelńće formular, zo byšće konto załožił a klikńće na Konto załožić. Dźiwajće na e-mejlowu adresu a hesło, dokelž trjebaće jej pozdźišo, zo byšće so přizjewił.
 4. Přepytajće swoje e-mejlki za wobkrućenskim wotkazom a klikńće na njón, zo byšće swoju e-mejlowu adresu wobkrućił. Móžeće započeć!
 5. Zo byšće swoje druhe graty ze Sync zwjazał, pokročujće z přichodnym wotrězkom.

Dalše graty ze Sync zwjazać

Wažny: Sync trjeba najnowšu wersiju Firefox. Aktualizujće Firefox na wšěch ličakach abo Androidowych gratach. Jeli trěbne,aktualizujće potom Sync.
Dyrbiće so jenož přizjewić a Sync čini zbytk. Zo byšće so přizjewił, trjebaće e-mejlowu adresu a hesło, kotrejž sće w předchadnym wotrězku wužił.

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko new fx menu a potom na Pola Sync přizjewić.
 2. Klikńće na tłóčatko Konto załožić, zo byšće stronu Konto Firefox załožić wočinił.
 3. Klikńće na wotkaz Maće konto? Přizjewće so deleka na stronje.
  sync konto załožić fx50.1.0 win10
 4. Zapodajće e-mejlowu adresu a hesło, kotrejž sće wužił, zo byšće swoje konto załožił.
 5. Po tym zo sće přizjewił, budźe Sync synchronizowanje wašich datow přez wšě waše zwjazane graty startować.
Zo byšće wubrał, kotre daty maja so synchronizować, čitajće How do I choose what types of information to sync on Firefox?

Zo byšće swoje mobilne graty zwjazał, hlejće:

Grat ze Sync wotstronić

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko new fx menu , zo byšće meni pokazał.
 2. Klikńće na mjeno swojeho konta Sync (zwjetša waša e-mejlowa adresa), zo byšće nastajenja Sync wočinił.
 3. Klikńće na Dźělić. Waš grat hižo njebudźe so synchronizować.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla