Kak zarjaduju Sync na swojim ličaku?

Konto Firefox wam zmóžnja, waše daty a nastajenja přez wšě waše graty synchronizować (na přikład waše zapołožki, wašu historiju, waše hesła, wočinjene rajtarki a zainstalowane přidatki).


Konto Firefox załožić

Trjebaće konto Firefox, zo byšće synchronizaciju konfigurował. Zo byšće konto załožił:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko fx57menuFx89menuButton, zo byšće menijowe wokno wočinił.
  Fx89MenuSignIn
 2. Klikńće na tłóčatko Přizjewić pódla Synchronizować a daty składować.
  • Přizjewjenska strona Firefox Accounts so w nowym rajtarku wočini.
  FxA-NewSignIn-smaller
 3. Zapodajće swoju e-mejlowu adresu a klikńće na Dale.
 4. Wupjelńće formular, zo byšće konto załožił.
  • Dźiwajće na e-mejlowu adresu a hesło, kotrejž sće wužiwał: Trjebaće jej, zo byšće so přizjewił.
 5. Firefox Accounts wam wobkrućensku mejlku pósćele. Wužiwajće wobkrućenski wotkaz abo kod, zo byšće swoje konto wobkrućił.
 6. Klikńće na swoju e-mejlowu adresu konta Firefox abo zwobraznjenske mjeno (dyrbiće so snano najprjedy přizjewić.)

  Fx89menu-FirefoxAccountFx70menu-FirefoxAccount
 7. Klikńće na Nětko synchronizować.
Pokiw: Zo byšće namołwu wobešoł, kotraž was namołwja, zo byšće z druhim gratom zwjazał, jeli so w přizjewjenskim procesu pokazuje, wočińće prosće nowy rajtark abo nowe wokno.

Rozsudźić, kotre informacije maja so synchronizować

Hlejće Kotre typy informacijow móžu z Firefox synchronizować?

Dalše graty ze Sync zwjazać

Grat móže mobilny grat (na přikład smartfon abo tablet), desktopowy kompjuter abo druhi profil Firefox być. Za wjace wo mobilnych gratach hlejće:

Wažny: Sync trjeba najnowšu wersiju Firefox. Aktualizujće Firefox na wšěch ličakach abo Androidowych gratach. Jeli trěbne,aktualizujće potom Sync.

Zo byšće druhi desktopowy ličak abo profil zwjazał, přizjewće so prosće a dajće Firefox zbytk činić. Zo byšće so přizjewił, trjebaće e-mejlowu adresu a hesło, kotrejž sće w předchadnym wotrězku wužiwał.

 1. Wočińće Firefox na ličaku abo w profilu, kotryž chceće synchronizować.
 2. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx89menuButton a potom na tłóčatko Přizjewić pódla Daty synchronizować a składować.
  Fx89MenuSignIn

Sync za do toho synchronizowane graty znjemóžnić

Za dalše informacije hlejće Disable Firefox Sync.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije