Firefox w modusu za rozrisowanje problemow tčacy wostawa

Tutón nastawk wopisuje, čehodla so Firefox w modusu za rozrisowanje problemowwe wěstym modusu startuje, hdyž wočakujeće, zo so normalnje startuje a kak móžeće tutón problem rozrisować.

Jeli sće Firefox w modusu za rozrisowanje problemowwe wěstym modusu startował, wostanje w modusu za rozrisowanje problemowwe wěstym modusu, doniž jón dospołnje njezačiniće. Najlóše wašnje, Firefox dospołnje začinić, je, waš ličak znowa startować. Po tym zo waš ličak je so zaso startował, startujće Firefox.

Hdyž Firefox při startowanju spaduje, zwobraznja wokno modusa za rozrisowanje problemowwokno wěsteho modusa přichodny raz, hdyž jón startujeće, kotrež wam zmóžnja rozsudźić, hač Firefox w modusu za rozrisowanje problemowwe wěstym modusu startujeće abo Firefox wobnowjeće, dokelž něšto we wašej konfiguraciji njetrjechi (na přikład grafika, přidatki abo programy třećich poskićowarjow). Hlejće Problemy ze spadami Firefox rozrisać za pomoc, zo byšće spadam při startowanju Firefox zadźěwał.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije