Kak won dóstanjeće, kotru wersiju Firefox wužiwaće

Je husto wažne wědźeć, kotru wersiju Firefox wužiwaće, zo by to wam při rozrisowanju problema pomhało abo zo byšće prosće zhonił, hač Firefox je aktualny. Stej dwě móžnosći, wersiju won dóstać.

  • Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu , potom na prašak Help-29 Pomoc a wubjerće Wo Firefox.Klikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Wo Firefox. Wokno „Wo Firefox“ so zjewi. Wersijowe čisło je pod mjenom „Firefox“ podate. Tu je přikład, kak wokno Wo Firefox móže wupadać:
    Fx59.0.2AboutFirefox-macOS about firefox58.0.2 About Firefox Quantum - Linux
Pokiw: Při wočinjenju wokna „Wo Firefox“ budźe so po standardźe pytanje za aktualizaciju startować. Jeli je zaktualizowana wersija Firefox k dispoziciji, so wona awtomatisce sćehnje. Na Linux so to jenož stawa, jeli wersiju wužiwaće, kotraž sće wot websydła Mozilla sćahnył; hewak aktualizacije přez paketowy zrjadowak dóstanjeće. Za dalše informacije hlejće Firefox na najnowšu wersiju aktualizować.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla