Kak won dóstanjeće, kotru wersiju Firefox wužiwaće

Je husto wažne wědźeć, kotru wersiju Firefox wužiwaće, zo by to wam při rozrisowanju problema pomhało abo zo byšće prosće zhonił, hač Firefox je aktualny. Tak móžeće to won namakać:

  • Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu, potom na prašak Pomoc a wubjerće Wo Firefox.Klikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Wo Firefox. Wokno „Wo Firefox“ so zjewi. Wersijowe čisło je pod mjenom „Firefox“ podate.

Tu je přikład, kak wokno Wo Firefox móže wupadać: AboutFirefox71-MacOSFx86aboutFirefoxBrowserAboutFirefox71-Linux

Při wočinjenju wokna „Wo Firefox“ budźe so po standardźe pytanje za aktualizaciju startować. Jeli je zaktualizowana wersija Firefox k dispoziciji, so wona awtomatisce sćehnje. Na Linux so to jenož stawa, jeli wersiju wužiwaće, kotraž sće wot websydła Mozilla sćahnył; hewak aktualizacije přez paketowy zrjadowak dóstanjeće. Za dalše informacije hlejće Firefox na najnowšu wersiju aktualizować.

Pokiw: Móžeće swoju wersiju Firefox tež na stronje Dalše informacije za rozrisowanje problemow (about:support) namakać. Waša wersija Firefox je pod wotrězkom Zakłady nałoženja strony podata.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije