Kako prilagoditi traku s alatima

Firefoxove alatne trake pružaju jednostavan pristup uobičajenim značajkama. Članak pojašnjava kako možete te alatne trake prilagoditi vašem načinu uporabe Firefoxa.

Kako mogu prikazati i skriti razne alatne trake?

Preglednik je vaš — većinu alatnih traka možete prikazati ili skriti shodno vašim potrebama:

 1. Da biste prikazali ili skrili alatnu traku, desni klik mišemcontrol-click na prazan dio u traci izbornika i označite ili odznačite ju u skočnom izborniku.
 • Traka izbornika: Ovo je glavna alatna traka koja sadrži izbornike u pregledniku (Datoteka, Uredi, Pomoć, itd.).
 • Navigacijska alatna traka: Ovo je alatna traka koja sadrži gumbe za navigaciju web stranicama, traku lokacije, traku tražilice i gumb Home (Početna stranica).
 • Traka kartica: Mjesto gdje su prikazane vaše kartice - nije moguće ju skriti.
 • Alatna traka zabilješki: Alatna traka koja sadrži direktorij vaših zabilješki (za više informacija pogledajte, Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window).

c472e0fd7b48c92da121449bc1291a6a-1258907964-943-1.png

 1. Da biste prikazali ili skrili alatnu traku, desni klik mišemcontrol-click na prazan dio u Traci kartica i označite ili odznačite ju u skočnom izborniku.
 • Traka izbornika: Ovo je glavna alatna traka koja sadrži izbornike preglednika (Datoteka, Uredi, Pomoć, itd.). Na Windows Vista i 7, traka izbornika je zadano skrivena i njene značajke su sadržane u gumbu Firefox. Ako je traka izbornika skrivena možete ju privremeno prikazati pritiskom na tipku Alt.
 • Traka izbornika: Ovo je glavna alatna traka koja sadrži izbornike preglednika (Datoteka, Uredi, Pomoć, itd.). Skrivanjem trake izbornika prikazat će se gumb Firefox koji sadrži pojednostavljeni izbornik.
 • Traka kartica: Mjesto gdje su prikazane kartice — nije moguće ju skriti. Zadano, Traka kartica je iznad Navigacijske alatne trake. Ako ju želite ispod, desni klik mišemcontrol-klik na prazno mjesto u traci kartica i odznačite Kartice na vrhu. Za više informacija pogledajte How to make the new Firefox look like the old Firefox
 • Navigacijska alatna traka: Alatna traka koja sadrži gumbe navigacije web stranicama, traku lokacije, traku tražilice, gumb Home (Početna stranica) i gumb Zabilješke.
 • Alatna traka zabilješki: Alatna traka koja sadrži direktorij sa vašim zabilješkama (za više informacija pogledajte Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window). Na novim instalacijama Firefoxa, alatna traka zabilješki zadano je skrivena.
 • Traka dodataka: Alatna traka se nalazi na dnu Firefox prozora i sadrži gumbe povezane sa vašim proširenjima (ukoliko je programer dodatka omogućio ih). Za više informacija pogledajte Što je traka dodataka?.

Toolbars - win1 Toolbars - mac1 Toolbars - lin1

Kako mogu prilagoditi ili promijeniti raspored stavki u alatnim trakama?

Jednostavno možete dodati, ukloniti ili promijeniti raspored stavki u alatnim trakama u Firefoxu.

 1. Desni klik mišemControl-klik na prazan dio u Traci kartica, odaberite Prilagodi...Desni klik mišemControl-klik na prazan dio u Traci izbornikaAlatnoj traci navigacije, odaberite Prilagodi... i prikazat će se prozor za prilagodbu alatne trake.
 2. Prevucite, ispustite i preuredite raspored stavki. Za pojašnjenje svake stavke pogledajte Kako prilagoditi traku s alatima.
  • Da biste dodali stavku u alatnu traku, prevucite ju iz prozora prilagodbe alatne trake na alatnu traku gdje želite da se prikaže
  • Da biste uklonili stavku iz alatne trake, prevucite ju u prozor prilagodbe alatne trake.
  • Da biste premjestili stavku u alatnoj traci, prevucite ju na mjesto gdje želite da se prikaže.
 3. Kada ste gotovi sa izmjenama, kliknite na gumb Gotovo da biste zatvorili prozor prilagodbe alatne trake.


c472e0fd7b48c92da121449bc1291a6a-1258911741-862-1.png

Toolbars - win2 Toolbars - mac2 Toolbars - lin2

Isprobajte: Eksperimentirajte sa različitim rasporedima u vašim alatnim trakama. Uvijek možete vratiti zadanu skupinu tako što ćete kliknuti na gumb Vrati zadani skup u prozoru prilagodbe alatne trake.

Mogućnosti prikaza ikonica

Na dnu prozora prilagodbe alatne trake, postoje dodatne mogućnosti za izmjenu ikonica u vašim alatnim trakama:

 • Prikaži: U padajućem izborniku Prikaži možete odabrati što želite prikazati u alatnim trakama - ikone, tekst ili ikone i tekst zajedno. Zadano, Firefox prikazuje samo ikone.
 • Koristi male ikone: Označite ovu opciju da biste smanjili alatnu traku.

Kako mogu dodati alatne trake?

Dovoljno je prostora u postojećim alatnim trakama da možete dodati mnoge stavke. Ipak, ako trebate više prostora ili želite uraditi nešto poput vlastite alatne trake za posebne namjene, možete dodati alatnu traku na sljedeći način:

 1. Desni klik mišemControl-klik na prazan dio u traci kartica, odaberite Prilagodi...Desni klik mišemControl-klik na prazan dio u traci izbornikanavigacijskoj alatnoj traci, odaberite Prilagodi... i prikazati će se prozor prilagodbe alatne trake.
 2. Na dnu prozora prilagodbe alatne trake kliknite na gumb Dodaj novu alatnu traku i prikazat će se prozor Nova alatna traka.
 3. U prozoru Nova alatna traka, unesite naziv za vašu alatnu traku i kliknite na gumb U redu da biste zatvorili prozor.
 4. Dodajte stavke u alatnu traku kao što je gore opisano. Ako ne dodate stavke u alatnu traku u ovom koraku, ona neće biti kreirana.
 5. Nakon što završite dodavanje stavki u alatnu traku kliknite na gumb Gotovo da biste zatvorili prozor prilagodbe alatne trake.

Vaša nova alatna traka biti će prikazana ispod navigacijske alatne trake.

Isprobajte: Napravite si novu alatnu traku. Uvijek možete suvišne alatne trake ukloniti tako što ćete kliknuti na gumb Vrati zadani skup u prozoru prilagodbe alatne trake.

Imam problema sa alatnim trakama koje nestaju ili se resetiraju

Za pomoć u rješavanju problema sa alatnim trakama pogledajte ove članke:

// These fine people helped write this article:edo79zg. You can help too - find out how.

Je li ovaj članak bio koristan? Molimo pričekajte...

Volontiraj za Mozilla podršku