Kako navigirati Web stranicama - Mobile

Ovaj se članak više ne održava, stoga bi sadržaj mogao biti zastario.

Da bi sačuvali prostor na ekranu Vašeg telefona kontrole Firefox preglednika spremljene su na bočne strane ekrana. Možete im pristupiti i ako prstom prevučete lijevo ili desno preko ekrana.

Da biste vidjeli još više na odabranoj stranici adresna traka također nestaje kada počnete klizanje teksta prema dolje ali se brzo vraća ako počnete klizanje prema gore ili lijevo-desno. Koristite strelice na desnoj strani Vašeg ekrana da biste išli naprijed - natrag između Web stranica.

6fad3b488e6ca2b1b516ecfd56f0aa5c-1285072767-398-1.jpg

These fine people helped write this article: David Tenser. You can help too - find out how.