Problemen met extensies, thema’s en hardwareversnelling verhelpen om bekende problemen met Firefox op te lossen

Dizze side bestiet net yn it Frysk. Yn stee dêrfan binne jo nei de Nederlandse ferzje trochferwizen. As jo de side nei it Frysk oersette wolle, klik dan hjir. Jo kinne ek de Ingelske ferzje fan dizze side besjen.

Sommige problemen met Firefox worden veroorzaakt door extensies, thema’s of hardwareversnelling. Dit artikel beschrijft hoe u kunt vaststellen of een extensie of thema uw probleem veroorzaakt, en zo ja, hoe u Firefox weer normaal kunt laten werken.

Noot: De functie Firefox vernieuwenFirefox opfrissen kan veel problemen oplossen door Firefox terug te zetten naar de begintoestand van na de installatie, waarbij uw belangrijke gegevens behouden blijven. Overweeg deze functie te gebruiken voordat u een langdurig proces voor probleemoplossing begint.

Firefox in Veilige modus starten

Wanneer u Firefox in Veilige modus start, worden alle extensies tijdelijk uitgeschakeld, wordt hardwareversnelling uitgeschakeld en wordt het standaardthema gebruikt. Dit zal helpen vast te stellen of een van deze items uw probleem veroorzaakt.

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu , klik op Help Help-29 Klik op de menuknop Fx57menu , klik op Help en selecteer Herstarten met uitgeschakelde add-ons…. Firefox zal opstarten met het dialoogvenster Firefox Veilige modus.
  Noot: u kunt Firefox ook in Veilige modus starten door de shift-toets ingedrukt te houden tijdens het starten van Firefox.de option-toets ingedrukt te houden tijdens het starten van Firefox. Firefox af te sluiten, naar uw Terminal te gaan en het volgende uit te voeren: firefox -safe-mode
  Mogelijk dient u het installatiepad van Firefox (bv. /usr/lib/firefox) op te geven.
 2. Druk zodra het venster Firefox Veilige modus verschijnt op de knop Starten in veilige modus.

Controleer nadat Firefox in Veilige modus is gestart of uw probleem optreedt.

Het probleem treedt nog steeds op in Veilige modus

Als uw probleem in Veilige modus aanhoudt, wordt het niet door een extensie, thema of hardwareversnelling veroorzaakt. Andere mogelijke oorzaken zouden plug-ins of aangebrachte wijzigingen in de voorkeursinstellingen van Firefox kunnen zijn, die niet worden uitgeschakeld in Veilige modus.
Bekijk deze artikelen voor extra suggesties bij het oplossen van problemen:

Het probleem treedt niet op in Veilige modus

Als uw probleem niet optrad in Veilige modus, wordt het zeer waarschijnlijk veroorzaakt door een extensie, thema of hardwareversnelling. Ga verder met het volgen van de stappen in dit artikel om vast te stellen of een extensie of thema uw probleem veroorzaakt.

Hardwareversnelling uitschakelen

Bij sommige grafische processoren en installaties van grafische stuurprogramma’s kan Firefox crashen of moeite hebben met het tonen van tekst of objecten op pagina’s wanneer hardwareversnelling wordt gebruikt. U kunt proberen hardwareversnelling uit te schakelen om te controleren of dit het probleem verhelpt.

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Geavanceerd en het tabblad Algemeen.
 3. Haal het vinkje weg bij Hardwareversnelling gebruiken wanneer beschikbaar.
 4. Klik op de menuknop New Fx Menu en klik daarna op AfsluitenAfsluiten Close 29 .

  Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten. Klik op het Firefox-menu boven in het scherm, en klik daarna op Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten.

 5. Start Firefox zoals u gewend bent.
 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het tabblad Algemeen
 3. Haal onder Prestaties het vinkje weg bij Aanbevolen prestatie-instellingen gebruiken.
  Er worden aanvullende instellingen weergegeven.
  Fx55Performance-disableHWA
 4. Haal het vinkje weg bij Hardwareversnelling gebruiken wanneer beschikbaar.
 5. Klik op de menuknop New Fx Menu en klik daarna op AfsluitenAfsluiten Close 29 .

  Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten. Klik op het Firefox-menu boven in het scherm, en klik daarna op Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten.

 6. Start Firefox zoals u gewend bent.

Als het probleem niet meer optreedt, was hardwareversnelling zeer waarschijnlijk de oorzaak. U kunt proberen de stuurprogramma’s van uw grafische kaart bij te werken om te controleren of dat het probleem verhelpt, of eenvoudig hardwareversnelling uitgeschakeld houden. In het andere geval is uw probleem waarschijnlijk gerelateerd aan extensies of thema’s. Ga verder met het volgen van de stappen in dit artikel om te controleren of deze helpen.

Omschakelen naar het standaardthema

Als u een ander thema gebruikt dan het standaardthema van Firefox:

 1. Klik op de menuknop Fx57menu New Fx Menu en kies Add-ons Fx57Addons-icon Add-ons. Het tabblad Add-onbeheerder wordt geopend.

 2. Selecteer het paneel Thema’s in het tabblad Add-onbeheerder.
 3. Selecteer het standaardthema en klik daarna op de knop Inschakelen om Firefox naar dat thema te laten omschakelen.
 4. Klik wanneer nodig op Firefox herstarten.

Als u een ander thema gebruikt dan het standaardthema van Firefox:

 1. Klik op de menuknop Fx57menu New Fx Menu en kies Add-ons Fx57Addons-icon Add-ons. Het tabblad Add-onbeheerder wordt geopend.

 2. Selecteer het paneel Vormgeving in het tabblad Add-onbeheerder.
 3. Selecteer het standaardthema en klik daarna op de knop Inschakelen om Firefox naar dat thema te laten omschakelen.
 4. Klik wanneer nodig op Firefox herstarten.

Controleer nadat u Firefox opnieuw hebt gestart of het probleem optreedt. Als het niet langer optreedt, werd het veroorzaakt door het thema dat u gebruikte. Als het nog steeds optreedt, ga dan verder met het volgen van de stappen in dit artikel.

Alle extensies uitschakelen

Om vast te stellen of een gebrekkige extensie uw probleem veroorzaakt, kunt u al uw geïnstalleerde extensies uitschakelen.

 1. Klik op de menuknop Fx57menu New Fx Menu en kies Add-ons Fx57Addons-icon Add-ons. Het tabblad Add-onbeheerder wordt geopend.

 2. Selecteer het paneel Extensies in het tabblad Add-onbeheerder.
 3. Klik op de naam van een extensie in de lijst om deze te selecteren.
 4. Klik op Uitschakelen om de geselecteerde extensie uit te schakelen.
 5. Herhaal dit voor alle overige extensies in de lijst.
 6. Klik op Firefox herstarten.

Nadat u Firefox opnieuw hebt gestart, zullen alle extensies zijn uitgeschakeld. Controleer of uw probleem nog aanwezig is.

Als het probleem niet langer optreedt wanneer alle extensies zijn uitgeschakeld, werd het veroorzaakt door een van uw extensies. Ga als volgt verder om te bepalen welke extensie uw probleem veroorzaakte:

Controleren op gebrekkige extensies

Om vast te stellen welke uitgeschakelde extensie uw probleem veroorzaakte, kunt u alle extensies een voor een weer inschakelen.

 1. Klik op de menuknop Fx57menu New Fx Menu en kies Add-ons Fx57Addons-icon Add-ons. Het tabblad Add-onbeheerder wordt geopend.

 2. Selecteer het paneel Extensies in het tabblad Add-onbeheerder.
 3. Klik op de naam van een extensie in de lijst om deze te selecteren.
 4. Klik op Inschakelen om de geselecteerde extensie in te schakelen.
 5. Klik op Firefox herstarten.

Controleer nadat u Firefox opnieuw hebt gestart of uw probleem optreedt. Als het probleem terugkeert, werd het veroorzaakt door de extensie die u het laatst hebt ingeschakeld.

Noot: als u een groot aantal extensies hebt, kan het inschakelen van meerdere extensies tegelijk sneller zijn. De methode met het minste aantal benodigde herstarts is: schakel de helft van de extensies in deze lijst in, herstart vervolgens Firefox en controleer of het probleem aanwezig is. Als het probleem weer optreedt, weet u dat de gebrekkige extensie zich onder de zojuist ingeschakelde extensies bevindt. Als het probleem niet optreedt, weet u dat de gebrekkige extensie zich onder de uitgeschakelde extensies bevindt. Herhaal het proces totdat de gebrekkige extensie is gevonden.

Nadat u de gebrekkige extensie hebt gevonden, kunt u deze uitschakelen of de-installeren en de overige extensies in het venster Add-ons weer inschakelen.

Extensies bijwerken

Als een extensie uw probleem veroorzaakte, is er mogelijk een update beschikbaar die dit verhelpt:

 1. Klik op de menuknop Fx57menu New Fx Menu en kies Add-ons Fx57Addons-icon Add-ons. Het tabblad Add-onbeheerder wordt geopend.

 2. Selecteer het paneel Extensies in het tabblad Add-onbeheerder.
 3. Klik op Updates zoeken.
 4. Als er updates worden gevonden, installeer deze dan door op Updates installeren te klikken.
 5. Klik op Firefox herstarten zodra de installatie is voltooid.

Nadat Firefox opnieuw is gestart, zullen uw extensies zijn bijgewerkt. Als de extensie die uw probleem veroorzaakte is bijgewerkt, kunt u deze inschakelen en nogmaals controleren of uw probleem optreedt.

Instellingen van extensies controleren

Sommige problemen kunnen ontstaan als de instellingen van een extensie voorrang hebben op instellingen van Firefox (zoals problemen met werkbalken). Mogelijk dient u daarom de instellingen van een extensie te controleren om te zien of u de optie kunt vinden die uw probleem veroorzaakt:

 1. Klik op de menuknop Fx57menu New Fx Menu en kies Add-ons Fx57Addons-icon Add-ons. Het tabblad Add-onbeheerder wordt geopend.

 2. Selecteer het paneel Extensies in het tabblad Add-onbeheerder.
 3. Klik voor de extensie die uw probleem veroorzaakt op de knop OptiesVoorkeuren.
 4. Controleer de instellingen om te zien of er een optie is die uw probleem kan oplossen.
 5. Als u een geschikte optie hebt gevonden, klik dan op Opslaan en Firefox herstarten.
Vanaf Firefox-versie 57 werken alleen nog extensies die met WebExtensions-API’s zijn gebouwd. Niet zeker of dit voor uw add-ons geldt? Zie Add-on-technologie van Firefox wordt gemoderniseerd en deze veelgestelde vragen voor details.

// Dizze aardige minsken hawwe dit artikel holpen te skriuwen:Tonnes. Jo kinne ek helpe - lês hjir hoe.

Wie dit artikel behelpsum? Ien momint...

Wurd frijwilliger by Mozilla Support